Systran claim van 12 miljoen euro verworpen

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Het Europees Hof van Justitie verbreekt een arrest, waardoor Systran, producent van vertaalsoftware, een vergoeding van 12 miljoen euro verliest.

Met de uitspraak komt een einde aan een zaak die al een vijftal jaar aansleept, rond een product waarvan de Europese instellingen nog steeds intensief gebruik maakt.

Sinds de jaren zestig werd op mainframes het Systran (SYStem TRANslation) pakket voor automatische vertalingen ontwikkeld, en werd hiervan gebruik gemaakt door de Europese Commissie. In het kader van een reeks contracten met de eigenaars van Systran werd zowel het product voor gebruik op mainframes, als onder Unix en Windows ontwikkeld en uitgebreid. In 1990 maakte de Europese Commissie aan deze samenwerking een einde en werd het product verder ontwikkeld met een andere partner. De Systran eigenaars werden gevraagd hun intellectuele eigendomsrechten kenbaar te maken, maar dat zou naar verluidt niet zijn gebeurd. De eigenaar van Systran – het bedrijf Gachot, later omgedoopt tot Systran SA, met vestigingen in Frankrijk en GH Luxemburg – diende vervolgens in 2007 een schadeclaim in tegen de Europese Commissie, ter waarde van ca. 50 miljoen euro. Op 16 december 2010 werd Systran door het Gerecht van de Europese Unie een vergoeding toegekend van 12 miljoen (forfaitair) en 1.000 euro morele schadevergoeding.

Het Europese hof heeft nu een uitspraak gedaan in het beroep van de Europese Commissie tegen dit arrest en Systran daarbij in het ongelijk gesteld. Concreet heet het dat de rechtbanken die bij het eerste vonnis betrokken waren, onbevoegd waren en dat een en ander voor de betrokken nationale rechtbanken had moeten worden beslecht. Het gevolg is dat Systran niet alleen geen schadevergoeding krijgt, maar dat de rechtszaak definitief heeft afgedaan en bovendien wordt Systran veroordeeld tot het betalen van de kosten in de verschillende rechtszaken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content