Siddy Jobe

Technologieondernemerschap in België nadert een sociaal omslagpunt

Siddy Jobe Siddy Jobe analist bij Bank Degroof met een speciale voorliefde voor techologie en start-ups.

Ongeveer een jaar geleden heb ik mij in de cultuur van het venture capital of durfkapitaal ondergedompeld. Na een drukke businesstrip naar New York, nam ik het vliegtuig richting San Francisco, waar ik een Master in Venture Capital zou volgen aan de HAAS Business School in Berkeley.

Ongeveer een jaar geleden heb ik mij in de cultuur van het venture capital of durfkapitaal ondergedompeld. Na een drukke businesstrip naar New York, nam ik het vliegtuig richting San Francisco, waar ik een Master in Venture Capital zou volgen aan de HAAS Business School in Berkeley.

Naast een ruim pakket voorbereidend cursusmateriaal krijgen de deelnemers aan dit programma de kans om tijdens een hele week een twintigtal professionals te ontmoeten. Dat zijn zowel investeerders in durfkapitaal, institutionele beleggers die een portefeuille van durfkapitaalfondsen beheren, advocaten gespecialiseerd in investeringen in durfkapitaal en de oprichting van durfkapitaalfondsen, als ook ‘last but not least’ ondernemers. Het programma maakt gebruik van uiteenlopende educatieve methodes, met inbegrip van casestudies, paneldiscussies, het gebruik van elektronische databanken en workshops in kleine groepen.

Voor aanvang van de cursus ging ik de campus verkennen, met een stevige jetlag in het hoofd, namelijk eerst zes uur tijdsverschil met New York en dan nog eens drie uur met San Francisco. Tijdens mijn ochtendwandeling kwam ik voorbij de faculteit rechten. Over heel de breedte van de gevel prijkte een uitspraak van Benjamin Cardozo:

“You will study the wisdom of the past, for in a wilderness of conflicting counsels, a trail has there been blazed. You will study the life of mankind, for this is the life you must order, and, to order with wisdom, must know. You will study the precepts of justice, for these are the truths that through you shall come to their hour of triumph. Here is the high emprise, the fine endeavor, the splendid possibility of achievement, to which I summon you and bid you welcome.” (“Je zult de wijsheid uit het verleden bestuderen, want in een wildernis van tegenstrijdige raadgevingen trekt ze een spoor. Je zult het leven van de mensheid bestuderen om het zelf te leiden, en om dat met wijsheid te kunnen doen moet je kennis hebben. Je zult de rechtvaardigheidsregels bestuderen, want die waarheden zullen dankzij jou hun uur van triomf beleven. Ik roep je dus op tot dit hoge doel, dit mooie streven, die prachtige kans op verwezenlijking.)

Hoewel ik voor de faculteit rechten stond en niet voor de faculteit economie, is deze uitspraak mij levendig bijgebleven. Op het eerste gezicht misschien een beetje vreemd voor iemand die zich inschrijft op een cursus venture capital. Hoe je het ook draait of keert, durfkapitaal is een berekende gok op de toekomst, niet op het verleden.

Mijn interesse voor dat vakdomein is niet toevallig. Sinds 2005 werk ik als aandelenanalist bij Bank Degroof, waar ik Belgische beursgenoteerde bedrijven in de telecom-, media- en technologiesector opvolg. Op het eerste gezicht lijkt het misschien een nadeel om bedrijven uit drie verschillende sectoren tegelijkertijd op te volgen. Dat is gedeeltelijk juist, omdat je telkens weer de situatie, het jargon en de wetmatigheden van de sector moet bestuderen en doorgronden. Ik zie het echter als een voordeel omdat deze werelden steeds meer naar elkaar toegroeien. Parallel met mijn job als aandelenanalist, die zich grotendeels afspeelt in een gevestigde en traditionele wereld, verken ik al sinds 2007 op eigen initiatief het ecosysteem van startende technologie bedrijven in België. Aanvankelijk op kousenvoeten, maar redelijk snel gebeurde dat met vaste en doelgerichte tred.

Ik heb Toegepaste Economische wetenschappen gestudeerd in Antwerpen aan het RUCA en later Financieel Management in Gent aan de Vlerick School, en ben dus zeker geen ingenieur of software-ontwikkelaar. Toch, na al die jaren als tech-analist en startup adviseur, ben ik wel in staat een aardig mondje mee te praten als het gaat over 3G, 4G, product roadmaps, scrum, UI, server-capaciteit en dergelijke. Net die ruime en gevarieerde ervaring rechtvaardigt mijn toegang tot en deelname aan de wereld van jonge tech startups. Ik kan hen immers helpen bij het uitwerken van hun financieel businessplan en het vertalen van softwarecodes naar een businessplan met onderbouwde cijfers.

Nu weet ik als geen ander dat voor een startup een financieel businessplan een mentale zelfbevredigingoefening is, aangezien itereren en pivoteren een wekelijkse bezigheid is. Toch vind ik het een meer dan nuttige oefening, die een heleboel vragen doet rijzen die anders niet zouden worden gesteld. Bovendien dwingt het ondernemers om keuzemogelijkheden te identificeren, keuzes te maken en doelgericht te werken.

Als analist, en waarschijnlijk ook als durfkapitaalverstrekker, bestudeer je juist het verleden en de omgeving, om een ‘onderstroom’ te identificeren die je de richting van de toekomst aanwijst. Ik kan met plezier melden dat ik over de jaren heen een nieuwe onderstroom heb ontdekt die almaar sterker wordt. Die onderstroom is het technologische ondernemerschap in België. Een steeds breder wordende basis van jonge en minder jonge personen wordt aangezogen door die boeiende wereld. Gisteren nog een beetje aarzelend, vandaag al ietsje zelfbewuster en morgen op volle kracht. Die vaststelling heeft bijna een wiskundige inslag met een steeds groter wordende kans op succes. Met de jaren heb ik het aantal personen dat zich aangetrokken voelt tot technologisch ondernemerschap zien aangroeien. Al die personen hebben vanuit hun eigen achtergrond, net als ikzelf, ervaring opgebouwd, zowel goede als minder goede.

Kortom, er is niet enkel een volumestijging, maar ook een kwaliteitstoename. Het idee van het Belgische start-up ecosysteem als levend systeem vind ik enorm boeiend. Vooral vanuit de wetenschap dat de individuele interesse enorme proporties begint aan te nemen, zodat in de toekomst een sociaal omslagpunt zal worden bereikt. Daarbij zal het technologische ondernemerschap algemeen verspreid zijn. Investeerders zullen niet meer achterover kunnen hangen, maar zullen juist actief op zoek moeten gaan naar de beste projecten en de beste ondernemers; en eens ze die gevonden hebben zal geld alleen niet volstaan om die succesverhalen aan zich te binden.

Dat is wat er het Belgische start-up ecosysteem te wachten staat. Wanneer we met z’n allen dat sociale omslagpunt zullen bereiken is moeilijk vast te stellen, echter als we met z’n allen dat spoor van ervaringen-opdoen verder blijven bewandelen, is dat punt dichter bij dan je denkt. Ik roep je dus op tot dit hoge doel, dit mooie streven, die prachtige kans op verwezenlijking/ Here is the high emprise, the fine endeavor, the splendid possibility of achievement, to which I summon you and bid you welcome.”

Partner Content