EU-rapport wijst op achterstand België bij uitrol digitale infrastructuur

© Getty Images

Hoewel er vooruitgang is geboekt bij de uitrol van 5G en netwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN) blijft de digitale infrastructuur in België achterophinken. Dat concludeert de Europese Commissie deze week in een rapport over de digitale transitie in de Europese Unie. De bedrijven scoren dan weer wel goed en ook de overheid boekt vooruitgang in haar digitale dienstverlening.

In het rapport evalueert de Commissie voor het eerst hoe ver de lidstaten nog verwijderd zijn van enkele doelstellingen die vorig jaar zijn vastgelegd en die moeten verzekeren dat de EU in dit decennium de grote digitale sprong voorwaarts zal maken. De doelstellingen, die kaderen in het zogenaamde Digital Decade-plan, hebben betrekking op digitale vaardigheden, infrastructuur en de digitalisering van bedrijven en de overheid.

Flinke tand bijsteken

Op vlak van infrastructuur moet België nog een flinke tand bijsteken. Hoewel de Commissie de komende jaren een versnelling verwacht, blijft ons land vooralsnog ‘ver achterop’ bij de uitrol van glasvezel naar woningen (17 procent, tegen een EU-gemiddelde van 56 procent). Met de dekking van netwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN) in het algemeen gaat het wel vooruit (78 procent, tegen een EU-gemiddelde van 73 procent). Tegen 2030 moet die dekking de volle honderd procent bedragen.

Ook bij de uitrol van 5G heeft België nog een inhaalbeweging te maken. De dekking in bevolkte gebieden maakte tussen 2021 en 2022 weliswaar een sprong van 4 naar 30 procent, maar is nog steeds zeer beperkt in verhouding tot het EU-gemiddelde van 81 procent. Ook hier geldt een doelstelling van honderd procent tegen het einde van het decennium.

België scoort wel goed op de digitalisering van het bedrijfsleven. In ons land bereikten al meer kmo’s een zogenaamd basisniveau van digitale intensiteit dan elders in de EU (77 tegen 69 procent). Tegen 2030 moet 90 procent dat niveau halen. De Belgische ondernemingen presteren ook beter dan gemiddeld wat het gebruik van cloudcomputingdiensten, big data en AI betreft, hoewel er hier nog een hele weg af te leggen is naar de doelstelling van 75 procent in 2030.

Overheidsdiensten

De Commissie geeft ook een schouderklopje aan de overheid, die vooruitgang blijft boeken in haar digitale dienstverlening, beter scoort dan het EU-gemiddelde en op koers zit om tegen 2030 de doelstellingen te halen. Tegen dan moeten bijvoorbeeld alle belangrijke overheidsdiensten voor burgers en bedrijven online beschikbaar zijn en alle burgers toegang hebben tot elektronische patiëntendossiers.

Van alle Belgen beschikt momenteel 54 procent over de digitale basisvaardigheden, wat evenveel is als het Europese gemiddelde. Dat moet tegen 2030 opgekrikt worden tot 80 procent. Onze beroepsbevolking telt verhoudingsgewijs wel meer ICT-specialisten dan het EU-gemiddelde (5,6 tegen 4,6 procent). Nochtans ligt het aantal ICT-gediplomeerden lager dan dat gemiddelde (2,8 procent van alle gediplomeerden tegenover 4,2 procent).

Partner Content