Mededingingsautoriteit zet onderzoek naar glasvezelsamenwerking Telenet en Fluvius stop

Den Haag maakt werk van glasvezelnetwerk

Beide bedrijven hebben zelf een aantal maatregelen genomen die tegemoet moeten komen aan de mededingingsbezorgdheden, zo meldt de Belgische concurrentiewaakhond dinsdag. Wel loopt er nog een Europees onderzoek naar de glasvezeldeal.

Telenet en Fluvius dienden nadat het concurrentieonderzoek bekendraakte, zelf een pakket maatregelen in, klinkt het. De BMA zegt nu dat deze eenzijdig aangekondigde maatregelen, ‘een belangrijke stap vormen om de risico’s van belangenconflicten bij de uitrol van glasvezelnetwerken in Vlaanderen te verminderen’. Daarom werd besloten het onderzoek stop te zetten.

De BMA voegt er wel aan toe de sector te blijven opvolgen, net als de uitvoering van de aangekondigde maatregelen. Die maatregelen zijn geldig voor een periode van zeven jaar, verduidelijkt de BMA.

‘Zij bestaan onder meer uit het garanderen van NetCo (de werknaam van het nieuwe infrastructuurbedrijf, nvdr.) als autonome entiteit met daarbij horend dat NetCo zelf, onafhankelijk van Fluvius en Telenet, de nodige vergunningen en andere regulatoire goedkeuringen voor de uitrol van haar HFC- en/of FttP-netwerk (glasvezeltechnologie, nvdr.) zal aanvragen bij steden en gemeenten.’

Bovendien zal NetCo zelf de kosten dragen die van toepassing zijn op de uitrol van de netwerken. Fluvius zal zich voorts onthouden van interactie met steden en gemeenten voor of namens NetCo. En er zijn onder meer garanties ingebouwd qua informatiedeling tussen NetCo en Fluvius. Die moeten voorkomen dat informatie over de netwerkuitrol gedeeld zou worden.

Partner Content