‘Terugschroeven Vlaamse IT-outsourcing kan jaarlijks 15 miljoen euro besparen’

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Bij de Vlaamse overheid kan tot 15,8 miljoen per jaar bespaard worden door het ‘insourcen’ van het deel van de it-krachten. Dat hebben de ambtenarenvakbonden berekend.

Bij de Vlaamse overheid kan tot 15,8 miljoen per jaar bespaard worden door het ‘insourcen’ van het deel van de it-krachten. Dat hebben de ambtenarenvakbonden berekend.

De Vlaamse regering besliste eerder voor de begrotingsopmaak 2013 om de personeelskosten met 100 miljoen euro in te perken. De vakbonden kregen de kans om onderling te overleggen over een ‘menu’ van mogelijke maatregelen en ook eigen besparingsvoorstellen te suggereren. Die oefening is nu dan ook op tafel gelegd door de bonden. En opmerkelijk: voor de besparingen binnen de Vlaamse administratie bevat die een heel stevig ict-luik.

Concreet bepleiten de bonden binnen de Vlaamse overheid voor een sterke insourcing van personeel, ten nadele van externe krachten. “In een reeks situaties wordt extern personeel ingezet ten laste van werkingskosten louter om te ontsnappen aan de doelstelling van de vermindering van het aantal koppen, terwijl de activiteit goedkoper en zonder kwaliteitsverlies zou kunnen verricht, mocht men op een normale manier tewerk gaan”, klinkt de analyse.

Er werken 450 ict’ers voor de Vlaamse overheid via sourcingpartners, tegenover 80 interne mensen (Nvdr: enigszins opmerkelijk: dat zijn gegevens die de vakbonden niet intern ophaalden, maar wel bij… Data News!). “De huidige kost van de externe personeelsleden die de Vlaamse overheid inhuurt komt neer op gemiddeld 100 € /u (incl. BTW), hetzij een jaarkost van 197.600€”, luidt de berekening. “Een benchmark met andere belangrijke informaticacentra van de overheid leert dat gekwalificeerd personeel aan marktconforme voorwaarden kan worden ingezet aan gemiddeld 60 €/u (hetzij een jaarkost per persoon van 118.000€). We stellen voor het aantal personen via sourcingpartners in 2013 te beperken tot 50% van het huidige aantal. Dit komt erop neer dat de huidige outsourcing wordt omgebouwd tot een vorm van co-sourcing.”

Daarmee verwachten de bonden 15,8 miljoen euro per jaar te kunnen besparen. Maar omdat die maatregel pas ten vroegste vanaf half 2013 operationeel zou kunnen zijn, mag voor 2013 natuurlijk maar maximum 8 miljoen euro besparing gerekend worden. De bonden willen daarom het openstaande restbedrag van het lopende sectoraal akkoord – goed voor 7,5 miljoen euro – bevriezen als een soort “financiële garantie” ten opzichte van de Vlaamse regering.

Een tweede mogelijke (doch minder concrete) ict-besparing zit, aldus nog de bonden, vervat in de komende gunningsprocedure voor het Vlaamse ict-outsourcingcontract. “We gaan ervan uit dat onder meer bijsturingen op het vlak van access- en usermanagment, datacenters, personeelsmanagementsystemen, … het ict-gebeuren kan worden geoptimaliseerd en kan leiden tot een consistente vermindering van de werkingskosten.” Omdat dat gaat over loutere werkingsuitgaven hebben de bonden die potentiële besparingen niet mee opgenomen in de berekeningen. “Maar we zouden niet begrijpen dat de Vlaamse regering niet ingaat op ons voorstel deze kwestie verder te onderzoeken.”

Vlaams minister-president Kris Peeters, geciteerd door VRT Radio, noemde de oefening van de vakbonden alvast een “stichtend voorbeeld”.

Update:

Luc Chauvin, CIO van de Vlaamse Gemeenschap, zegt weinig commentaar kwijt te kunnen op de vakbondsvoorstellen. “Het staat hen nu eenmaal vrij voorstellen te lanceren. Maar wat ik wel wil meegeven is dat we binnen het kader van Vlaanderen in Actie (ViA) op vlak van ict al de intentie hadden om een betere governancestructuur uit te werken over de hele Vlaamse overheid heen, om zo mogelijk ook tot besparingen te kunnen komen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content