Test: Welke clouddienst werk het best?

© box

We testen vijf file hosting services : Box, Dropbox, Google Drive, Apple iCloud Drive en Microsoft OneDrive

De meeste bestandshostingdiensten richten zich zowel op de particuliere gebruiker als op kleine en zelfs grote bedrijven. Meestal bieden ze daarnaast een beperkt gratis aanbod (freemium model). Client-software en infrastructuur verschilt niet wezenlijk tussen de gratis en commerciële abonnementen, maar voor méér capaciteit, betere integratie, hogere werksnelheden en sterkere beveiliging moet u bij alle geteste diensten betalen.

PRESTATIES

Hoe de verschillende file hosters zich functioneel van elkaar (proberen te) onderscheiden, behandelen we verderop in dit artikel. Eerst gaan we even dieper in op wat u mag verwachten inzake prestaties. Omdat er veel variabelen in het spel zijn (snelheid internetverbinding en routing, type bestanden, overdrachtsmethode, al dan niet ingeschakelde encryptie en deduplicatie, quality of service-beperkingen), is het niet eenvoudig om de snelheid van de webgebaseerde opslagdiensten objectief te vergelijken. We voerden toch een steekproef uit met de standaardinstellingen van de gratis versie van elke dienst. Hoe we dit deden, verneemt u in het kadertje over de gebruikte testmethode. Hou er in elk geval rekening mee dat het om een erg beperkte en lokale streekproef gaat, hoewel onze testresultaten globaal genomen die van onze eerdere steekproeven uit 2013, 2012 en 2010 bevestigen (zie online archief).

TARRAGONA-ONDERZOEK

Een objectieve, meer wetenschappelijke snelheidsvergelijking tussen file hosters die ook rekening houdt met aspecten zoals stabiliteit en variabiliteit — aspecten die zeker in een professionele omgeving van belang zijn of zouden moeten zijn — is veel moeilijker uitvoerbaar. Spaanse wetenschappers van de Universitat Rovira i Virgili van Tarragona deden in 2012 een poging. In juli 2013 presenteerden ze hun resultaten op de zesde internationale IEEE-conferentie over cloud computing (zie Gracia-Tinedo et. al., Actively Measuring Personal Cloud Storage, pp. 301-308 van het conferentieverslag). Tweeënhalve maand lang testten ze de doorvoersnelheden van drie file hosting diensten op twee verschillende locaties (namelijk Dropbox, box en SugarSync, dat we in deze test niet meenemen omdat het ondertussen evolueerde van een cloud-opslag- naar een cloud-synchronisatiedienst). De wetenschappers gebruikten zeventig clients : dertig fysieke Debian Linux-clients in het universiteitslaboratorium en veertig clients in de PlanetLab-infrastructuur, waarvan de helft in West-Europa en de andere helft in Noord-Amerika. Ze testten met willekeurige bestanden van vier verschillende groottes (25MB, 50MB, 100MB en 150MB).

De wetenschappers creëerden twee verschillende werklasten en voerden die uit via de rest (representational state transfer) api (application programming interface)’s van de betrokken diensten. Met de “Up/Down Workload” maten ze zowel de transfersnelheden als de eventuele invloed van de totale accountbelasting op die snelheden. Dit laatste deden ze door testaccounts te vullen met random gecreëerde bestanden in de vier gebruikte afmetingen en vervolgens alle bestanden in toevallige volgorde te downloaden en erna te wissen. De “Service Variability Workload” voerde in elke node een bijna-continue upload- en download-stroom uit. Op die manier werden de prestaties en de stabiliteit over een langere tijdsspanne gemeten. Tegelijk konden ook eventuele regionale verschillen tussen West-Europa en Noord-Amerika ontdekt worden.

VARIABILITEIT

De resultaten zijn interessant, maar gedeeltelijk ook erg voorspelbaar. Zo bestaat er significante variabiliteit in de prestaties. Dropbox ’s werkte nachts bijvoorbeeld tussen de vijftien en de 35 procent sneller dan tijdens de werkuren. Box bleek bij het begin van het experiment dubbel zo snel te presteren als op het einde. Verder bleken uploads meer variabel dan downloads, iets wat wij tijdens onze steekproef eveneens vaststelden : de downloadsnelheden zijn bij ons voor elke geteste dienst met uitzondering van box vrijwel constant dezelfde, terwijl de uploadsnelheden veel meer variëren. Ook interessant is dat grotere bestanden vlotter transfereren dan kleinere. Als u veel bestanden opslaat en/of uw account tot tegen zijn limiet gebruikt, wordt u daarvoor gelukkig niet gestraft. De wetenschappers vonden immers geen enkele correlatie tussen transfersnelheid en belasting van de accounts.

DATA LOCK-IN

De geteste file hosters bleken overigens erg betrouwbaar te functioneren, met een gemiddelde uitval van nauwelijks één procent. Gebruikers in Noord-Amerika genieten wel van een veel betere QoS (quality of service) dan hun Europese collega’s. De auteurs speculeren dat dit wellicht te maken heeft met de geografische locatie van de door de file hosters gebruikte datacenters. Opmerkelijk is dat West-Europese gebruikers van een veel hogere uploadsnelheid kunnen genieten, terwijl gebruikers in Noord-Amerika sneller kunnen downloaden, vooral dan bij Box en Dropbox. De auteurs waarschuwen ook voor onverwachte wijzigingen in de QoS van de freemium versies van de geteste file hosting diensten. Zo daalde de downloadsnelheid bij SugarSync tijdens de testperiode onverklaarbaar van 1200 KB/s tot een vrijwel onwerkbare 80 KB/s. Dit houdt volgens de auteurs het gevaar in van “data lock-in”, waarbij een file hoster uw gegevens als het ware gijzelt, tenzij u (bij)betaalt voor een hopelijk hogere downloadsnelheid.

Test: Welke clouddienst werk het best?

DROPBOX

Dropbox blijft vasthouden aan 2 GB opslagruimte voor zijn gratis versie. Om misbruik te voorkomen zijn er verder beperkingen inzake dagelijkse bandbreedte, totaal aantal downloads en individuele bestandsomvang. De Pro-versie kost 109 euro per jaar voor 1TB ruimte. Voor de Business-versie betaalt u 103 euro per gebruiker per jaar. Geavanceerde mogelijkheden zoals rechtenbeheer, gebruikersgroepen, wachtwoordbeveiliging van bestanden en versiebeheer zijn niet beschikbaar voor de freemium-gebruiker. De Business-gebruiker krijgt verschillende extra mogelijkheden, zoals 24/7 support, centraal beheer, single sign-on (sso) via integratie met bedrijfsdirectories en -beveiligingsdiensten, full text search, pdf-integratie, vernietiging van gegevens op afstand en integratie met Salesforce. Alle versies van Dropbox delen functies zoals aes-256 encryptie, 99,99 procent uptime-garantie en een open api waardoor tal van andere apps met Dropbox kunnen worden geïntegreerd. ISO/IEC 27001-certificatie en SSAE 16 SOC auditing zijn beschikbaar voor zakelijke gebruikers. Houd er wel rekening mee dat Dropbox uitsluitend Amerikaanse datacenters gebruikt. Het bedrijf heeft geen standpunt over het ondertekenen van een EU Model Clauses-contract met klanten (zie tinyurl.com/phf8rsy), ondertussen in de Europese Unie opnieuw vereist om voldoende privacybescherming te garanderen aan Europese burgers na het wegvallen van de EU/US Safe Harbor overeenkomst door een beslissing van het Europese Hof. Dropbox verwijst in een mededeling naar de ISO/IEC 27001-certificatie die voldoende privacy-garanties zou bieden. Maar strikt genomen is dit onvoldoende in de EU-context. De in dit artikel besproken concurrenten van Dropbox, op Apple en box na, willen wél een EU modelcontract tekenen, maar de klant moet er expliciet om vragen.

UPLOADSNELHEID : 483 KB/S

DOWNLOADSNELHEID : 23814 KB/S

FUNCTIESCORE : 82/100

INTEGRATIESCORE : 76/100

BEVEILIGINGSSCORE : 65/100

ALGEMENE PRESTATIESCORE : 79/100

Test: Welke clouddienst werk het best?

GOOGLE DRIVE

Google’s cloudopslagdienst Drive is geïntegreerd in Google Docs en Google Apps for Business. Schakelen tussen privé- en zakelijke gegevens doet u simpelweg door uw inlog te wijzigen. Privégebruikers krijgen 15 GB opslag gratis (samengeteld voor Gmail, Google Photos en Drive). Voor Apps-gebruikers is dit 30 GB. Wilt u 100 GB dan betaalt u daarvoor 21,75 euro per jaar. 1 TB kost 109 euro per jaar. Alle versies van Google Drive bieden grotendeels dezelfde mogelijkheden, waaronder integratie van tekstverwerking, rekenbladen, presentaties, formulieren, online viewers voor meer dan dertig bestandsformaten, full text search en versiebeheer tot maximaal tweehonderd versies per bestand. Het onderscheid tussen de verschillende abonnementen zit hem vooral in de beschikbare opslagruimte. Zakelijke gebruikers kunnen daarenboven rekenen op aes-128 versleuteling, 99,9 procent beschikbaarheidsgarantie, 24/7 ondersteuning, integratie met sso-software en zakelijke directorysystemen, ISO/IEC 27001-certificatie en SSAE 16 SOC auditing. Google is na het wegvallen van de Safe Harbor-regeling expliciet bereid om een EU modelcontract voor databescherming te ondertekenen, maar de klant moet er wel om vragen. In de apps-winkel van Drive vindt u tientallen toepassingen die met de in Drive bewaarde gegevens aan de slag kunnen.

UPLOADSNELHEID : 775 KB/S

DOWNLOADSNELHEID : 5689 KB/S

FUNCTIESCORE : 78/100

INTEGRATIESCORE : 81/100

BEVEILIGINGSSCORE : 88/100

ALGEMENE PRESTATIESCORE : 73/100

*
*© *

MICROSOFT ONEDRIVE

Microsoft wijzigde zijn file hosting-aanbod de afgelopen jaar verschillende keren, zowel inzake naamgeving als betreffende de mogelijkheden en beschikbare opslagruimte. Het aanbod lijkt zich momenteel gestabiliseerd te hebben als Microsoft OneDrive, dat zowel in een gratis, privé als zakelijke versie bestaat. De gratis versie biedt 5 GB opslag voor nieuwe gebruikers. In OneDrive for Business, Office 365 en SharePoint Online-abonnementen is voortaan 1 TB opslag per gebruiker inbegrepen en niet langer een “onbeperkte” opslagruimte. Hebt u geen van deze abonnementen, dan kunt u als privépersoon 50 GB opslag kopen voor 24 euro per jaar of 1 TB voor 99 euro per jaar. Verder is er een beperking van vijfduizend bestanden voor gratis gebruikers en twintigduizend bestanden per bibliotheek voor gebruikers die betalen en de “oude” synchronisatiesoftware gebruiken. De nieuwe sync-client voor Windows 7 en hoger en Mac OS X 10.9 en later heeft die bestandslimiet niet meer, maar werkt in zijn eerste versie uitsluitend met Office 365 en nog niet met SharePoint Online of Windows 8.1. Bestanden mogen niet groter zijn dan 2 GB, tenzij u geabonneerd bent op één van Microsoft’s clouddiensten, want dan is het 10 GB op voorwaarde dat u de nieuwe sync-client gebruikt. De zakelijke versies hebben geavanceerde functies zoals rechtenbeheer, uitgebreider versiebeheer, gebruikerscontrole, sso-integratie, beschikbaarheidsgarantie, 24/7 ondersteuning, ISO 27001 certificatie en SOC auditing. Microsoft is ook bereid met individuele klanten een EU modelcontract inzake privacy af te sluiten. De infrastructuur van OneDrive gebruikt aes-256bit encryptie. De webinterface reageerde tijdens onze testen op verschillende momenten soms tergend traag en opende op bepaalde momenten helemaal niet. Tijdens onze vorige test in 2013 stelden we dat voor de voorganger SkyDrive (Pro) ook al vast.

UPLOADSNELHEID : 379 KB/S

DOWNLOADSNELHEID : 9309 KB/S

FUNCTIESCORE : 62/100

INTEGRATIESCORE : 72/100

BEVEILIGINGSSCORE : 88/100

ALGEMENE PRESTATIESCORE : 62/100

Test: Welke clouddienst werk het best?
© Belga Image

APPLE ICLOUD DRIVE

In iOS 9 of OS X El Capitan is iCloud Drive automatisch ingeschakeld. Het is daarnaast ook beschikbaar voor Microsoft Windows 7 of later. Andere platformen zoals Android of Windows Phone worden niet ondersteund. Er is geen versie die zich specifiek op bedrijven richt. Er bestaan geen functionele verschillen tussen de gratis versie, die 5 GB opslag biedt, en de betalende versies die starten vanaf 50 GB opslag, waarvoor je 10,8 euro per jaar betaalt. 200 GB kost 32,6 euro en 1 TB heb je voor 109 euro per jaar, dezelfde prijs die je hiervoor (ongeveer) betaalt bij Dropbox, Google Drive en Microsoft OneDrive. iCloud Drive is uiteraard wel geïntegreerd met iCloud, waarmee u uw foto’s kunt beheren, maar ook documenten, rekenbladen en presentaties kunt creëren en bewerken met behulp van de geïntegreerde html5-versies van de Apple iWork-apps Pages, Numbers en Keynote. Eveneens kunt uw foto’s, contactgegevens, e-mails, afspraken, notities, herinneringen en andere gegevens automatisch back-uppen naar de iCloud Drive. Windows-gebruikers kunnen ook hun Outlook-gegevens, IE- en/of Safari-bladwijzers en foto’s back-uppen. U kunt al die informatie overal via de wachtwoordbeveiligde webinterface raadplegen. Alles is beveilig met aes-128bit encryptie. Inzake privacy gelden de Apple-voorwaarden. Van een EU modelcontract inzake privacy is geen sprake.

UPLOADSNELHEID : 432 KB/S

DOWNLOADSNELHEID : 3793 KB/S

FUNCTIESCORE : 29/100

INTEGRATIESCORE : 23/100

BEVEILIGINGSSCORE : 24/100

ALGEMENE PRESTATIESCORE : 29/100

Test: Welke clouddienst werk het best?
© box

BOX

Box (met kleine “b”) is een van de oudste file hosting diensten, opgericht in 2005. Al vanaf 2007 richtte het bedrijf zich vooral op de commerciële bedrijfsmarkt. Vandaag presenteert het zich als een webgebaseerde samenwerkings-, projectbeheer- en content managementdienst. Alle functies zijn niettemin zoals bij de concurrenten rond cloudopslag gebouwd en bestaan in feite uit een api-integratie met tal van andere webdiensten, van Google Apps en Microsoft Office 365 tot Salesforce. Box biedt een gratis versie met 10 GB opslag aan, maar die heeft veel beperkingen. De Personal-versie met 100 GB opslagruimte kost 87 euro per jaar. De Business-versie met minimaal drie en maximaal tien gebruikers kost 44 euro per jaar en per gebruiker. Op projectbasis wordt de Enterprise-versie aangeboden met 5 GB bestandsomvang, 24/7 ondersteuning, 99,9 % beschikbaarheidsgarantie, sso-ondersteuning, instelbare bestandsencryptie etc. Integratie met allerlei externe diensten, al dan niet gesloten gebruikersgroepen, synchronisatie, versiebeheer, meer dan 120 bestandsviewers en bestandscommentaren zijn alleen beschikbaar voor betalende abonnees. Die versies hebben ook geen bandbreedtebeperkingen, zoals de gratis versie die wel heeft. De downloadsnelheid van de gratis versie was op sommige tijdstippen zo laag dat ze onwerkbaar was. Box biedt een veel minder consistente downloadsnelheid dan de concurrenten, die op alle testtijdstippen ongeveer dezelfde downloadprestaties haalden. Pas bij box dus zeker op voor data lock-in ! De datacenters van box bevinden zich in de VS. Momenteel verwijst box in verband met de privacy nog steeds naar de vervallen US-EU Safe Harbor-regeling. Het vermeldt op zijn website niets over de mogelijkheid om een EU modelcontract voor privacy te ondertekenen.

UPLOADSNELHEID : 427 KB/S

DOWNLOADSNELHEID : 1896 KB/S

FUNCTIESCORE : 78/100

INTEGRATIESCORE : 86/100

BEVEILIGINGSSCORE : 71/100

ALGEMENE PRESTATIESCORE : 61/100

CONCLUSIE

Functioneel zowel als qua prestaties zijn Dropbox en Google Drive de duidelijke winnaars van deze test. Box en Microsoft OneDrive delen op enige afstand een gedeelde derde plaats.

(apart kader)

Testmethode

We testen op een Dommel VDSL2-internetverbinding met een over langere periodes door SamKnows gemiddelde gemeten snelheden van 40,69 Mbps “downstream”, 7,7 Mbps “upstream” en een “latency” van 32,06ms. We gebruiken een zelfgecreëerd testbestand van exact 100MB dat uit volledig willekeurige gegevens bestaat. We kopiëren dit bestand via de Chrome-browser viermaal op twee verschillende dagen naar de geteste dient. Omdat het testbestand uit random gegevens bestaat, detecteren we op die manier ook eventuele deduplicatie-algoritmes die de transfersnelheid zouden kunnen beïnvloeden. We nemen het gemiddelde van de metingen en rekenen de resultaten om naar KB/s. Vervolgens downloaden we dit bestand vier keer. De gerapporteerde downloadsnelheid rekenen we om naar KB/s. We berekenen upload- en downloadscores op 100 punten. Deze snelheidsscores zijn relatief tegenover elkaar : het snelste product haalt een snelheidsscore van 100 punten. Daarnaast geven we ook punten op meer dan negentig verschillende criteria voor functionaliteit, integratie met andere diensten en applicaties en beveiliging en milieu. Dat levert een functionaliteitsscore van maximaal 100 punten op. In de uiteindelijke prestatiescore op 100 punten tellen de functionaliteitsscore voor 65 procent, de downloadscore voor 15 procent en de uploadscore voor 20 procent mee.

Raadpleeg de tabel op onze website voor gedetailleerde productinformatie en uitgebreide testcijfers: datanews.knack.be/filestorage2016

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content