Toekomstige Java in de maak

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De kick-off keynote op JavaOne maakt duidelijk dat Java doorgaat, met bijzondere aandacht voor het internet der dingen.

De kick-off keynote op JavaOne maakt duidelijk dat Java doorgaat, met bijzondere aandacht voor het internet der dingen.

Het thema van JavaOne 2012 is volgens Hasan Rizvi, executive vice-president Middleware en Java development bij Orcale, ‘make the future Java’. Naast de groei van Java SE 7 (ondanks de recente securityperikelen) wordt er ook stevig gewerkt aan de versies 8 en 9. Van de versie 8 kunnen nu al vroege versies van de JDK worden gedownload. Voor Java SE 9 wordt onder meer gewerkt aan een project ‘Sumatra’, dat Java optimaal zal laten draaien op heterogene omgevingen (cpu en gpu) door voorzieningen in de hardware (en dus zonder toepassingen tge wijzigen). In het voorbije jaar werden onder meer versies van Java SE7 uitgebracht voor OS X en Linux op ARM.

Wat de Enterprise Edition betreft, hebben veertien vendors de compatibiliteitstesten doorstaan , terwijl de EE versie 7 gepland staat voor 2013. Aan de versie EE 8 wordt gewerkt met in het bijzonder cloud overwegingen, zij het dat niet vastligt wat in de precieze versies zal worden opgenomen. Een belangrijk punt van focus blijft tevens de verhoging van de productiviteit van ontwikkelaars.

Veel aandacht ging uit naar nieuwe versies van SE voor embedded gebruik en de Micro Edition (ME). Het doel is om Java nog meer ingang te doen vinden in elementen (zoals sensoren) met een kleine ict-footprint, zodat deze elementen zelf al een mate van verwerking van data kunnen doen (en dus informatie in plaats van rauwe data doorsturen). De versies van SE en ME zullen ook meer worden gesynchronizeerd.

Voorts werd meteen aangekondigd dat eind 2012 alle elementen van JavaFX – voor client toepassingen – open source zullen zijn.

Duke’s choices De accolades voor mooie Java verwezelijkingen – de Duke’s choices – lauwerden dit jaar onder meer het vluchtelingencomissariaat van de Uno – UNHRC – en Duchess – het wereldwijd netwerk van vrouwen in informattica. Maar ook een Belgisch product: het e-laerning platform Parleys.com, het geesteskind van Stephan Janssen (van Bejug en Devoxx) viel evenzeer een Duke’s Choice te beurt.

Partner Content