Tussen lippen en beker

De ict-vakbeurzen zijn niet meer wat ze geweest zijn, op een klassieker als CeBIT of meer consumentgerichte toestanden zoalsde IFA na. Toch zijn er nog initiatieven die de it-professional weten te boeien…

Dat geldt met name voor Storage Networking World (SNW) Europe waarvan de editie 2006 in Frankfurt doorging. De beurs is uitsluitend bedoeld voor opslagspecialisten en lokte vorige week 1400 experts. Het welslagen van deze SNW heeft ongetwijfeld te maken met de ver doorgedreven focus ervan, namelijk opslag. Al ramen analisten die markt dan op 50 miljard dollar. Maar allicht doorslaggevender is het feit dat de organisator de Storage Networking Industry Association (SNIA) is. De SNIA profileert zich als een neutraal platform voor de uitwisseling van kennis en als geprivilegieerd partner bij het vastleggen en doen aanvaarden van standaarden inzake netwerkopslag. Storage Networking World is geen forum voor leveranciers: gebruikers wisselen van gedachten met andere gebruikers. Er is ook geen ruimte voor grote adviesverleners of marktanalisten met ronkende namen die (te) vaak de belangen van de grote spelers dienen, wel voor klantgerichte en erg gespecialiseerde consultancybedrijfjes. SNW maakt wel plaats vrij voor praktische, hands-on opleidingen in nieuwe technologieën.En de leveranciers, die mogen optreden als sponsor of activiteiten van de SNIA helpen financieren. Er wordt tijdens dat soort events ook een hoop terreinkennis opgedaan zowel door de klant/gebruiker die garen spint bij de ervaring van zijn collega’s als door de leveranciers die hun marketingboodschap en hun producten kunnen aanpassen aan de echte noden. Want tussen lippen – de beloftes van de leveranciers – en beker – de gebruikers met hun projecten en beperkingen – is veel onzeker. Dat geldt ook voor het concept van ‘information lifecycle management’ (ILM) waaraan Data News op 26 september een business forum wijdt.Wij durven hopen dat de constructeurs en softwareuitgevers – ook buiten het storage terrein, de boodschap van de ‘basis’ gehoord en begrepen hebben. En tot de conclusie komen dat zij niet om het even wat moeten zien te slijten maar de klant veel meer moeten helpen bij het zoeken naar een optimale oplossing. Op SNW Europe wordt het de gebruiker duidelijk dat collega zus of zo dezelfde problemen kent en dat het antwoord van de leverancier niet altijd zaligmakend is. Gewapend met die terreinkennis versterkt hij ook zijn onderhandelingspositie.

Partner Content