UAntwerpen effent pad voor sneller internet

© iStock

Wetenschappers van de UAntwerpen zijn er voor het eerst in geslaagd om organische moleculen in nanobuisjes te ordenen. Dat kan op termijn leiden tot onder meer snellere glasvezelcommunicatie.

Wetenschappers van de UAntwerpen zijn er voor het eerst in geslaagd om organische moleculen in nanobuisjes te ordenen. Dat kan op termijn leiden tot onder meer snellere glasvezelcommunicatie. De primeur heeft volgens de universiteit ook een grote fundamenteel-wetenschappelijke waarde.

Koolstofnanobuisjes

De wetenschappers illustreren hun techniek met die van magneten. Als magneten tegen elkaar vallen, kleven de tegengestelde polen aan elkaar, waarbij ze elkanders werking opheffen. Door magneten met hun polen in dezelfde richting in een buis te stoppen, wordt hun werking echter versterkt. Dat principe pasten de onderzoekers ook toe op bepaalde moleculen die ze in koolstofnanobuisjes stopten, zeer sterke kokers met een diameter van een nanometer, een miljardste van een meter. Die buisjes dwingen de moleculen en hun lading op één lijn en in dezelfde richting.

Onderzoekers Jochen Campo, Sofie Cambré en Wim Wenseleers bekeken een toepassing in de optica, die gebruikt wordt in bijvoorbeeld groene lasers of voor dataoverdracht in glasvezels. In zo’n laser worden nu anorganische kristallen gebruikt, om infrarood licht tot een zichtbare groene bundel om te vormen. Dezelfde kristallen worden momenteel ook gebruikt om licht te moduleren voor dataoverdracht in glasvezels, maar die modulatie gebeurt vrij traag, wat de datasnelheid beperkt.

Organische moleculen

Ze onderzochten daarom het gebruik van organische moleculen. Daarvoor dienden de moleculen asymmetrisch en in dezelfde richting te worden geordend, wat nu is gelukt. “Het belang van de techniek kan zeer algemeen zijn, maar in het artikel hebben we dit gedemonstreerd voor deze optische toepassing”, zegt Wenseleers. “Met deze materialen kan men in principe licht sneller moduleren, waardoor met bestaande glasvezelkabel data sneller doorgezonden zou kunnen worden.”

Hij ziet op langere termijn ook mogelijkheden voor magnetische systemen, bijvoorbeeld voor grotere harde schijven. De resultaten worden gepubliceerd in Nature Nanotechnology, een van de hoogst aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften. (Belga/WB)

Partner Content