Uber riskeert dwangsommen tot 1 miljoen euro in Brussel

© reuters

Volgens de Brusselse rechtbank van koophandel zijn transportplatformen zoals Uber illegaal in Brussel. Over Uber X, hetgeen Uber zelf bestempelt als haar limousinedienst, bestaat evenwel nog onduidelijkheid.

Het vonnis van de stakingsrechter bevestigt een eerdere beslissing die in september 2015 uitgesproken werd en waarbij UberPop verboden werd als taxidienst. De diensten van UberPop werden toen verboden omdat de chauffeurs niet over een taxilicentie en dus een lichtbak op het dak beschikten. De rechter bepaalt nu dat eender welke dienst die betaalde ritten aanbiedt hieronder valt. “Het bevel tot staking is aldus geenszins beperkt tot een welbepaalde dienst. Het bevel kan in tegendeel van toepassing zijn op eender welke dienst van Uber, van zodra het een taxidienst betreft.”

De dwangsommen bedragen 10.000 euro per partij en vastgesteld inbreuk. Ze kunnen oplopen tot een plafond 1 miljoen euro.

Toch bestaat er nog enige onduidelijkheid over het feit of Uber X een taxidienst of een limodienst is. Voor de limodiensten gelden namelijk andere licenties. “Of Uber X al dan niet een taxidienst verleent, dan wel een dienst inzake verhuur van een voertuig met chauffeur, is een interpretatie die in het kader van de uitvoering van het vonnis enkel de dwangsommenrechter toekomt”, klinkt het.

“We zijn teleurgesteld dat het besluit van de rechter niet duidelijk is over het fundamentele verschil tussen uberX en uberPOP, een service die we in 2015 al hebben opgeschort”, zegt Uber in een persmededeling. “De rechter heeft hiermee nog geen definitieve uitspraak kunnen doen in deze zaak, en dit zal daarom door een andere rechtbank moeten worden overwogen. Vooralsnog heeft dit geen onmiddellijke impact op chauffeurs en passagiers.”

Open Vld en MR: ‘Taxiwetgeving niet futureproef’

De liberale Brusselse volksvertegenwoordigers Els Ampe (Open Vld) en Vincent De Wolf (MR) betreuren dat er nog steeds geen duidelijk wettelijk en juridisch kader is voor de applicatie en transportdienst Uber. Ze pleitten voor een duidelijk taxiplan.

“Misschien zullen velen op de rechter schieten, maar het feit is dat de taxiwetgeving in Brussel niet futureproof is. Er is actie nodig die het gepruts in de marge rechtzet”, vindt Brussels Open Vld-fractieleider Els Ampe, wiens partij overigens deel uitmaakt van de Brusselse regering.

Haar collega en MR-fractieleider Vincent De Wolf staat Ampe bij en wijst op “het onvermogen van de Brusselse regering” om een wettelijk kader te voorzien voor de numerieke actoren. “Het is erg schadelijk voor Brussel dat het deze test niet heeft doorstaan en dat het als hoofdstad geen voortrekkersrol kan spelen op het vlak van Smart City”, stelt De Wolf.

Voor de liberalen is het duidelijk dat een nieuw taxiplan komaf moet maken met de lacunes in de taxiwetgeving en de onzekerheid voor bedrijven als Uber. “De stappen die in het taxiplan gezet zijn wegen onvoldoende. Moderne applicaties zoals Uber lopen tegen de muur van het Brusselse verleden aan”, aldus Ampe.

Beroepsvereniging van taxibedrijven: ‘Brusselse regering heeft situatie laten verrotten’

Ook bij GTL, de beroepsvereniging van taxibedrijven, wordt met de vinger gewezen naar de Brusselse regering en naar minister van Mobiliteit Pascal Smet. Het taxiplan waarmee minister Smet meer dan een jaar geleden naar buiten kwam, stuitte op hevig protest van de taxisector. Volgens GTL is het de schuld van Smet dat het tot een vonnis van de Brusselse rechtbank van koophandel moest komen.

“Van de Brusselse regering verwachten we niets. Onze indruk is dat minister Pascal Smet in Brussel nooit de moed heeft gehad om te zeggen dat Uber moest stoppen. Ze hebben de situatie laten verrotten tot er evenveel Ubers als taxi’s waren. Dat had nooit mogen gebeuren”, aldus Pierre Steenberghen, secretaris-generaal van GTL.

Partner Content