UZ Leuven rolt elektronisch medisch dossier uit bij 7 partnerziekenhuizen

Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

Het klinisch werkstation (KWS) van het UZ Leuven, een softwarepakket voor het beheer van elektronische patiëntendossiers, wordt uitgerold in zeven andere ziekenhuizen. Het samenwerkingsverband, dat de naam Nexuz Health draagt, wil de zorgverlening over de verschillende instellingen uniformiseren.

Het klinisch werkstation (KWS) van het UZ Leuven, een softwarepakket voor het beheer van elektronische patiëntendossiers, wordt uitgerold in zeven andere ziekenhuizen. Het samenwerkingsverband, dat de naam Nexuz Health draagt, wil de zorgverlening over de verschillende instellingen uniformiseren.

Het UZ Leuven sleutelt al bijna 10 jaar aan zijn klinisch werkstation. In die periode is het platform uitgegroeid tot een geïntegreerd workflow-systeem dat niet enkel de medische gegevens van patiënten bevat, maar ook hun parcours stap voor stap opvolgt. Via Nexuz Health gaat het universitaire ziekenhuis die workflow-software nu ook uitrollen in 7 andere instellingen, om zo tot een eenduidige zorgverstrekking te komen, met één gedeeld dossier per patiënt.

“Door de samenwerking kunnen artsen in elk van de deelnemende ziekenhuizen vlot de patiëntengegevens opvragen en bewerken”, zegt cio Bart Van den Bosch van het UZ Leuven. “Alle mogelijke zorgpaden worden gekristalliseerd in één duidelijk dossier. Dat maakt het mogelijk dat in het ene ziekenhuis rekening wordt gehouden met het feit dat in een andere instelling een allergie werd vastgesteld.”

Voorlopig stappen het Nationaal Multiple Sclerose Centrum Melsbroek, het AZ Diest, het AZ Sint-Lucas Brugge, het AZ Glorieux Ronse, het AZ Sint-Blasius Dendermonde, het O.L.Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove en het AZ Groeninge Kortrijk in het project, zeven instellingen uit de cluster van 19 ziekenhuizen die samen het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven vormen.

“In het OLV Ziekenhuis van Aalst zijn we jaren op zoek geweest naar een softwareplatform à la KWS”, aldus it-directeur Steven Creve, “maar de buitenlandse pakketten die in aanmerking kwamen, waren niet alleen vreselijk duur, ze konden moeilijk uitgerold worden omwille van de Belgische wetgeving. De oplossing uit Leuven is wel volledig implementeerbaar, dat gaf de doorslag.”

Een ‘streng’ controlesysteem moet er voor zorgen dat enkel wie bij een behandeling betrokken is, een patiëntendossier kan openen. “Geloof het of niet, maar hoe groter en omvangrijker het informaticasysteem, hoe fijnmaziger de toegangscontrole kan worden afgesteld”, aldus nog Van den Bosch. “Naar gelang van de veranderende relatie dokter of verpleger / patiënt, wordt de toegang tot een dossier voortdurend aangepast. Bovendien houden we een uitgebreid logboek bij van de acces tot onze database. Ongeoorloofde toegang leidt onvermijdelijk tot ontslag, zelfs bij hoofdgeneesheren. Daar zullen we strikt op toezien.”

Nexuz Health heeft geen gevolgen voor de eHealth-hub van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven (die momenteel getest wordt en via dewelke patiëntengegevens, verslagen van hospitalisaties en raadplegingen kunnen worden uitgewisseld). “Behalve misschien dat de partnerinstellingen zelf niet meer moeten aansluiten op de hub, want door gebruik te maken van het KWS, zitten ze er eigenlijk al op.”

Infrastructuur

Wat infrastructuur betreft, kunnen de partners genieten van de schaalvoordelen inherent aan het onderhandelen met it-leveranciers vanuit een sterke startpositie. “Bovendien draait het KWS bij ons, en zal dat zo blijven”, vult Van den Bosch aan, “wat maakt dat de investeringen voor de anderen beperkt blijven.”

“Wij zullen er dan weer rekening mee moeten houden dat we binnen enkele jaren drie keer ons huidige volume moeten draaien. Want we gaan van 2.000 naar 6.000 bedden. Onze nieuwe computerzalen zijn ‘op de groei’ aangekocht, maar door de grote interesse in Nexuz Health zullen we toch sneller aan onze limieten zitten dan voorzien.”

Het UZ Leuven heef alvast supersnelle netwerkverbindingen gehuurd tussen de verschillende ziekenhuizen, in sommige gevallen werden er zelfs kabels getrokken. “Voor de partners is het dus echt een verhaal van leren werken met het KWS”, besluit de cio. “Een verhaal van change management, eerder dan van it. En dat kan gerust enkele jaren duren.”

www.nexuzhealth.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content