UZA kiest resoluut voor ziekenhuisbreed EPD-systeem

© Getty Images/iStockphoto

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) heeft een van de belangrijkste – en meest omvangrijke – investeringen voor de volgende jaren vastgelegd: een high-end EPD-systeem dat aan alle voorwaarden voldoet om future-proof te zijn.

Professor Walter Verbrugghe, intensivist en projectleider EPD (elektronisch patiëntendossier, nvdr), is erg tevreden over de beslissing. “De plannen die we hebben zijn ambitieus, maar ze voldoen wel aan wat we zelf voor ogen hadden toen we besloten om in het EPD-verhaal te stappen”, zegt hij. “Uiteindelijk bleek achteraf dat de grootste uitdaging die we moesten overwinnen de cruciale vraag is over waar we eigenlijk naartoe willen en wat we met dat EPD wilden bereiken. Over die vragen hebben 150 collega’s in 22 werkgroepen zich gebogen. Dat heeft geleid tot 340 gebruikersscenario’s en 1.500 vereisten.”

Cerner betreedt zo Belgische markt

Meer dan drie jaar geleden is de analyse en het aanbestedingsproces gestart. De zoektocht naar een partner eindigde uiteindelijk bij het Amerikaanse Cerner. “Van bij het begin wisten we ook dat we gingen voor aankoop en in die zin zijn we grensverleggend. Weinig ziekenhuizen doen dat. We zijn een van de eersten die het EPD aankopen én implementeren.”

“Het is een zeer groot project en, voor dit ziekenhuis, ook een heel groot veranderingstraject. Wij wilden immers een ziekenhuisbreed systeem omdat we merken dat het grootste probleem van het ontwikkelen van een EPD binnen een ziekenhuis net die ‘blinde’ vlekken zijn waardoor het systeem – en dus ook de zorgketting – onderbroken wordt. Mooi voorbeeld zijn de intensieve zorgen. Vaak zien we dat dit de zwakste schakel is, terwijl net daar zo veel gebeurt dat in het systeem zou moeten worden ingevoerd.”

Open systeem

“Wij willen het systeem ook openstellen. Niet alleen voor de zorgverleners in ons eigen ziekenhuis, maar ook voor de huisartsen en zelfs voor de patiënt, want uiteindelijk is hij de eigenaar van zijn digitaal dossier. Hij moet zijn eigen gegevens niet alleen kunnen inkijken, maar het systeem dat we willen implementeren laat hem ook toe om via smartphone te interageren met de begeleiders of de arts in ons ziekenhuis. Daardoor wordt de interactie tussen patiënt en arts zeer dynamisch. Onze ervaring met andere systemen was immers dat het EPD wel wordt gebruikt om informatie te delen, maar dat het daar ook stopt. Wij willen dat het verder gaat, zeker met het zicht op de toekomst waarin de groep van chronische patiënten steeds groter wordt. Wij willen dat we die patiënten ook thuis kunnen opvolgen. Gegevens van de patiënt kunnen, via het systeem, automatisch verzameld worden via wearables en telemonitoring.”

Integratie met eHealth

Het EPD-systeem van UZA voegt zich naadloos in bij eHealth en is compatibel met de systemen die nu ook al door de huisartsen worden gebruikt.

Het implementeren van het systeem zal twee jaar duren – tegen voorjaar 2019 moet het EPD helemaal klaar zijn – maar eigenlijk zal daar weinig van te merken zijn. “De grootschaligheid is uniek voor België”, zegt professor Verbrugghe. “De meeste ziekenhuizen kiezen ervoor om een nieuw systeem afdeling na afdeling te implementeren. Wij willen alles in één keer doen omdat je anders, als ziekenhuis, maanden op verschillende digitale systemen gaat draaien.”

Partner Content