Vakbonden blokkeren gebouwen van Econocom in Zaventem

Chantal De Vrieze, managing director van Econocom België.

Enkele tientallen werknemers blokkeren sinds vrijdagmorgen de gebouwen van Econocom in Zaventem. Dat gebeurt op initiatief van de christelijke en socialistische bediendevakbonden, uit protest tegen het ontslag van de syndicaal hoofdafgevaardigde van de Franstalige christelijke bediendevakbond CNE in het bedrijf.

Als gevolg van de syndicale blokkade is vrijdag niemand aan het werk gegaan in het Belgische hoofdkantoor van Econocom in Zaventem. Deze vestiging maakt deel uit van een Franse multinational die informaticadiensten verkoopt. Er werken in ons land meer dan 500 personen voor dit bedrijf. De actie zal de hele dag duren.

“Dit ontslag is een poging van de directie om het syndicaal werk in dit bedrijf te breken en in het licht van de sociale verkiezingen van mei 2020 iedereen af te schrikken om zijn kandidatuur te stellen. We eisen de volledige reïntegratie van de vakbondsafgevaardigde in al zijn mandaten”, aldus vakbondssecretaris Martin Willems (CNE-CSC).

De man was al meer dan 19 jaar aan de slag als vakbondsafgevaardigde in het bedrijf. Hij werd ontslagen omdat hij volgens de directie te veel tijd besteedde aan zijn vakbondswerk. Het is volgens Willems echter niet aan de directie om dat te bepalen. “Bovendien is de directie nooit ingegaan op zijn vraag naar extra taken, terwijl het wel degelijk een verplichting is van de directie om werk te geven”, aldus Willems.

In een mededeling wijst CNC-CSC op het feit dat de directie enkele weken terug ook al een andere vakbondsafgevaardigde de laan uitstuurde. “Deze onderneming voelt zich verheven boven de wetten die de sociale dialoog en haar vertegenwoordigers beschermen”, aldus de vakbond, die erop wijst dat we ons wat het ontslag van vakbondsafgevaardigden betreft in de ‘soldenperiode’ bevinden, de periode voor sociale verkiezingen waarin zulks voor het bedrijf iets minder duur is.

In een reactie ontkent Econocom dat het ontslag een aanval is op de syndicale werking van het bedrijf. “Het sociaal overleg vormt voor Econocom een kernonderdeel van zijn personeelsbeleid. Het bedrijf werkt in het kader van de verschillende syndicale organen nauw samen met elk van de syndicale organisaties die zijn medewerkers vertegenwoordigen”, aldus de directie in een mededeling.

Tegelijk wijst de directie op het feit “dat men het als werkgever belangrijk vindt om de juiste balans te vinden tussen enerzijds de operationele activiteiten van Econocom en anderzijds de syndicale werking, met respect voor de rechten en plichten als werkgever en als werknemer”.

Over het ontslag dat aan de basis ligt van de staking werd vrijdagvoormiddag overlegd met de vakbonden. De directie wil hierover geen verdere commentaar kwijt.

Partner Content