Van credit crunch naar ICT-crash, of niet?

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Door de huidige kredietcrisis koelt de gehele economie in een snel tempo af. En ook de ict-sector zal de gevolgen van de allesoverspoelende recessie niet ontlopen. Om het hoofd boven water te houden zullen vele bedrijven duchtig snoeien in de budgetten.

Door de huidige kredietcrisis koelt de gehele economie in een snel tempo af. En ook de ict-sector zal de gevolgen van de allesoverspoelende recessie niet ontlopen. Om het hoofd boven water te houden zullen vele bedrijven duchtig snoeien in de budgetten.

Ongetwijfeld zullen ook de investeringen in informatisering en digitalisering hieronder lijden. Uit cijfers van Forrester voor 2008 blijkt dat 30 procent van de Europese bedrijven minder uitgeeft aan informatie- en communicatietechnologie dan vorig jaar. En voor volgend jaar zwakken de analisten van Gartner hun oorspronkelijke wereldwijde groeiverwachting voor de it-budgetten af van 5,8 procent naar een magere 2,3 procent. Die geringere middelen veroorzaken in veel ondernemingen allicht een terughoudendheid om te investeren in non-core en langetermijn ict-projecten. Investeringen in bijvoorbeeld softwareoptimalisatie, servermanagement, of niet-essentiële hardware vernieuwingsoperaties zullen niet zelden op de lange baan geschoven worden. Om de verminderde vraag naar nieuwe hardware te counteren en hun omzet op peil te houden, zijn er bij de hardwarefabrikanten dan weer wel mooie kortingen te verwachten.

Maar het is duidelijk dat een herhaling van de dotcomcrash van 2001 er niet meteen zit aan te komen. Het uiteenspatten van de internetbubbel in 2001 heeft de branche gezuiverd en sterker gemaakt. De it-sector is sindsdien uitgegroeid tot een volwaardige en volwassen industrietak, die nauw verweven is met de wereldeconomie. Daardoor valt te verwachten dat de huidige crisis de ict-sector slechts in beperktere mate zal treffen. Integendeel, zelfs enkele specifieke opportuniteiten zullen opduiken, die op sectorniveau de opgesomde nadelen meer dan ruimschoots zouden kunnen compenseren.

De verslechterende marktsituatie verhoogt de druk op de bedrijven om efficiënter te produceren. Naast het voor de hand liggende aanhalen van de broeksriem en het doorvoeren van allerhande kostenbesparende maatregelen, zijn uiteraard ook efficiëntieverhogende investeringen (lees: ict-investeringen) een manier om aan die druk tegemoet te komen. De performantiewinsten en de bijhorende besparingen die te behalen vallen met allerhande ict-toepassingen zijn in vele organisaties nog verre van uitgeput. Voor cutting edge opererende bedrijven is het dan weer cruciaal om te blijven investeren in technologie, om hun kostbare competitieve voordeel niet uit handen te geven en hun duur verworven marktaandeel te behouden. Vernieuwen of verdwijnen is de boodschap!

Verder valt ook te verwachten dat de huidige marktsituatie de bestaande en opgang makende kostendrukkende trends van outsourcing en offshoring zal bevestigen en versterken. Ook het nog niet volledig doorgedrongen principe van green computing, dat voor de crisis wel al gestimuleerd werd door de hoge energieprijzen en in mindere mate door de klimaathype, profileert zich steeds meer als een interessante piste voor bedrijven. De mogelijke kostenbesparingen die gepaard gaan met een bewustere omgang met, en een zuiniger ge- en verbruik van ict-infrastructuur, kunnen een belangrijke stimulans betekenen voor dit idealistisch geïnspireerde initiatief.

De bijzondere karakteristieken van de huidige crisis zullen daarnaast ook nog enkele specifieke noden creëren, waarop ict een antwoord kan bieden. De dreigende instorting van het financieel stelsel heeft de roep om marktregulerende maatregelen verder aangewakkerd. De op handen zijnde uitbreiding en verfijning van de regelgeving in de bank- en verzekeringssector, zoals de Basel II- en Solvency II-akkoorden, zullen nood scheppen aan vernieuwde Compliance ICT om te voldoen aan de strengere en complexere eisen die aan de financiële markten gesteld zullen worden. Maar ongetwijfeld zullen vele financiële instellingen die nieuwe regelgevingen niet afwachten om te handelen. Ondanks, maar eigenlijk tengevolge van de huidige moeilijke omstandigheden, zullen er zonder twijfel grote investeringen gebeuren in uitgebreidere en performantere tools voor zowel risk, performance als profitability management. Precies om die factoren die aan de basis liggen van de huidige crisis, in de toekomst beter te beheersen. Een betere beheersing wordt mogelijk door zowel een uitgebreidere en correctere informatieverzameling, -verwerking, als -doorstroming. Dit alles om een betere modellering en inschatting van de genomen risico’s mogelijk te maken, en catastrofes als de huidige te vermijden.

Ook de vele overnames en fusies, die momenteel vaak noodgedwongen en zonder veel voorbereiding plaatsvinden, zorgen voor nieuwe uitdagingen. Grote overnames in de banksector zoals zeer recent Fortis door BNP Paribas en HBOS door Lloyds TSB in het VK, creëren een specifieke en acute nood aan systeem- en netwerkintegratie op een erg grote schaal.

Hoe een woedende storm zich verder ontwikkelt, valt niet exact te voorspellen. Ongetwijfeld zal de kredietcrisis veel slachtoffers eisen, ook in de ict-branche. Maar voor de ict-sector als geheel zullen de opportunities groter blijken dan de threats.

Bart Baesens is docent aan de Vakgroep Beleidsinformatica (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen) van de KULeuvenWouter Verbeke is doctoraal onderzoeker van de Vakgroep Beleidsinformatica van de KULeuven

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content