Van Lanschot haalt IT-beheer terug van IBM

Van Lanschot Bankiers haalt zijn infrastructuurdiensten die het sinds 2008 aan IBM had uitbesteed, terug in huis. Het betreft het beheer van het rekencentrum en de werkplekken, de helpdesk en de onsite-ondersteuning.

Van Lanschot Bankiers haalt zijn infrastructuurdiensten die het sinds 2008 aan IBM had uitbesteed, terug in huis. Het betreft het beheer van het rekencentrum en de werkplekken, de helpdesk en de onsite-ondersteuning. De bank is met IBM en de vakbonden in gesprek over het weer overnemen van de groep automatiseerders die dit werk nu uitvoert. Het gaat om zo’n zeventig tot tachtig voltijdse arbeidsplaatsen. Van Lanschot wil de insourcing op 1 januari 2013 hebben afgerond.

Van Lanschot Bankiers sloot in oktober 2008 twee grote uitbestedingsovereenkomsten. Een met Accenture (applicatieontwikkeling en -beheer) en één met IBM voor infrastructuurdiensten, waaronder het beheer van het rekencentrum en de werkplekken, de helpdesk, netwerk- en telecomdiensten en migraties. Getronics (nu KPN) nam twee jaar later het netwerk- en telecomdeel van het IBM-contract over. In het kader van de zevenjarige overeenkomst stapten zo’n honderdtien medewerkers (60 vast en 50 inhuurkracht) over naar IBM.

Meer afstemming Dat Van Lanschot nu vroegtijdig het contract met IBM ontbindt en het it-beheer weer zelf gaat doen, heeft te maken met de ontwikkelingen bij bank van de afgelopen jaren, stelt een woordvoerder. Bij Van Lanschot loopt een groot investerings- en kostenreductieprogramma. In dit kader wil de bank ook aan de automatiseringskant verdere efficiencyverbeteringen doorvoeren, via onder meer het samenvoegen van het effectenplatform bij de dochtermaatschappij Kempen en de uitbesteding van de betaaldienstverlening aan Equens. Verder is er een nieuw effectensysteem live gegaan; tot waarschijnlijk grote opluchting van de bank nadat een eerdere vernieuwing van de backoffice volledig mislukte.

In het licht van deze veranderingen wil Van Lanschot zelf meer grip kunnen uitoefenen op het beheer om een hechtere aansluiting tot stand te brengen tussen de it-infrastructuur, het nieuwe systeem en andere primaire systemen van de bank. Dit moet zorgen voor een betere en snellere dienstverlening aan klanten. Om meer grip te krijgen heeft Van Lanschot besloten het it-beheer te insourcen en deels vanuit een intern en deels extern ingehuurd rekencentrum zelf weer uit te voeren. Het lopende contract met IBM is daarvoor voortijdig ontbonden. Over de schadeloosstelling aan de automatiseerder (het zevenjarig contract zou tot 2015 lopen en had een waarde van zo’n honderd miljoen euro) mag de zegsman geen uitspraken doen.

De woordvoerder stelt dat de andere uitbestedingscontracten met Accenture en KPN niet zijn opgezegd.

Arbeidsvoorwaarden Eind september voert Van Lanschot overleg met de vakbonden over de voorwaarden waaronder het personeel van IBM kan overkomen. Hoeveel ex-Van Lanschot-medewerkers daar tussen zitten is nog niet bekend, zegt de woordvoerder. Van de groep medewerkers die in 2008 naar IBM ging in het kader van de toenmalige uitbesteding, is een deel vertrokken, ontslagen of binnen het ict-concern wat anders gaan doen.

Het terugkerende personeel kan ook te maken krijgen met andere taken. Zo werkt Van Lanschot nu nog met een opgeknapt mainframe dat in het externe rekencentrum is ondergebracht. Tegelijkertijd wordt dit platform uitgefaseerd (doelstelling eind 2014), omdat een aantal grote toepassingen na de bundeling van de effectensystemen (met Kempen) en de uitbesteding van het betalingsverkeer (Equens) niet meer op het mainframe zullen draaien.

In samenwerking met Computable

Partner Content