Vande Lanotte: “Domeinnaamsector verkoopt leugens en lucht”

Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

Minister van Economie Johan Vande Lanotte heeft ongewoon scherp gereageerd op een vraag van een volksvertegenwoordiger over strengere regels voor .be-domeinnamen. “Die sector verkoopt constant leugens.”

Minister van Economie Johan Vande Lanotte heeft ongewoon scherp gereageerd op een vraag van volksvertegenwoordiger Tanguy Veys over strengere regels voor de registratie van .be-domeinnamen. “Die sector verkoopt constant leugens, wat er op wijst dat hij bang is en dat er veel te verdienen valt met weinig werk.” Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys van het Vlaams Belang stelde vanmorgen een vraag tijdens de Commissie voor Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven in het Federale Parlement.

“De FOD Economie zou willen zien dat .be-domeinnamen straks enkel nog door personen of door organisaties kunnen geregistreerd worden die gevestigd zijn op het grondgebied van de Europese Unie, maar de sector reageerde alles behalve positief op die plannen”, aldus Veys.

“Ik wou wel eens weten wat de motivatie was om strengere regels voor registratie van .be-domeinamen te hanteren. En in welke mate er rekening werd gehouden met een negatief advies vanuit het BIPT hieromtrent.”

Het antwoord van Vande Lanotte (SP.A) was ongewoon scherp. “Het BIPT is zelfs niet bevoegd over deze materie. Het klopt dat de FOD Economie had voorgesteld om .be-domeinnamen tot Europese bedrijven te beperken, maar dat voorstel is -tot ongenoegen van de overheidsdienst- gesneuveld binnen de regering omdat het aantal klachten over misbruik niet groot genoeg is.”

“Ik interesseer me intussen wel meer en meer voor de domeinnaamsector”, klonk het nog. “Wat verkopen mensen als Jonas Dhaenens eigenlijk? (Dhaenens is met zijn bedrijf Combell de grootste .be-verkoper van ons land. De ceo had in een eerder artikel zijn misprijzen over de maatregel uitgesproken, nvdr.). Hij verkoopt domeinnamen. Hij verkoopt lucht. Hoe zit dat in elkaar?”

Vande Lanotte: “Ik wil me straks ernstig met die sector gaan bemoeien. Hij verkoopt continu leugens, wat er op wijst dat hij bang is en dat er ongelooflijk veel geld te verdienen valt met weinig werk. Een sector die continu liegt en dingen blijft benadrukken die niet juist zijn, heeft veel te verbergen. Wij zullen de industrie dus rustig bekijken, met veel plezier trouwens.”

Nationalisering Wat Vande Lanotte bedoelt met die ‘leugens’, is niet helemaal duidelijk. Wel raakte een tijdje geleden bekend dat hij .be wilde nationaliseren. Zijn kabinet probeerde via een amendement in de nieuwe telecomwetgeving om het beheer van de domeinnamen in handen van de FOD Economie te krijgen. De SP.A ziet het immers als een taak van de overheid om iets cruciaals als de Belgische tld te beheren, bij de andere partijen leeft dat minder.

Het amendement werd door de regeringspartners geschrapt nog voor het naar de bevoegde Commissie kon worden overgeheveld, maar daarmee was de kous niet af. Niet veel later kreeg het parlement immers een ander wetsontwerp voorgeschoteld waarin gesteld werd dat .be-domeinnamen enkel nog door Europese bedrijven of natuurlijke personen gevestigd in Europa kunnen worden geregistreerd.

Het Kabinet meende nu immers dat Belgische consumenten te gemakkelijk misleid kunnen worden door niet-Europese organisaties en malafide entrepreneurs. Aangezien een beperking tot België niet kan omwille van de regelgeving vanuit Europa, beperkte men zich maar tot de landen van de EU, naar analogie met onder meer Frankrijk (.fr).

In dat laatste wetsontwerp stond trouwens ook dat ondernemers die een online handeltje willen opzetten een extra ‘verklaring’ moeten afleggen wanneer ze een .be willen vastleggen. Of zoals het letterlijk gesteld werd in het document: ‘de registratie van een domeinnaam gebeurt op basis van de verklaring van de aanbieder van de dienst van de informatiemaatschappij die zal worden geleverd via die domeinnaam.’

Zoals hoger al aangestipt werd, is dit wetsvoorstel intussen gesneuveld. “De regering heeft het standpunt van de FOD Economie niet gevolgd omdat het aantal klachten momenteel niet erg groot is. Ik hoop nu maar dat binnen twee jaar, mocht het aantal klachten over misbruik de hoogte in gegaan zijn, men niet gaat zeggen dat we de regels strenger hadden moeten maken.”

Verwonderd Ceo Jonas Dhaenens van Combell begrijpt niet goed dat de minister zo zwaar uithaalt. “Ik ga er van uit dat zijn kabinet enkele dingen verkeerd geïnterpreteerd heeft, want het is net de bedoeling om als domeinnaamsector zo transparant mogelijk te zijn. Ideologisch zitten we zelfs voor een stuk op dezelfde lijn, want uiteindelijk willen we allebei een veiliger internet voor iedereen, alleen verschillen we van mening over hoe we dat resultaat moeten bereiken.”

“In elk geval ben ik zo verwonderd over de reactie van de minister dat ik sowieso contact ga opnemen met zijn kabinet”, aldus Dhaenens. “Het wordt hoog tijd dat we eens een open gesprek kunnen hebben over de materie.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content