Vandeurzen werpt licht op ict-beleid Justitie

Na verscheidene nieuwsberichten over ‘Phenix-bis’, dat een iets bescheidener plan is voor de informatisering van ’s lands rechtbanken, heeft minister Jo Vandeurzen in zijn beleidsplan voor Justitie heel wat meer informatie gegeven over de informaticaplannen.

Na verscheidene nieuwsberichten over ‘Phenix-bis’, dat een iets bescheidener plan is voor de informatisering van ’s lands rechtbanken, heeft minister Jo Vandeurzen in zijn beleidsplan voor Justitie heel wat meer informatie gegeven over de informaticaplannen.

“De informatisering van de rechterlijke orde is een bijzondere prioriteit. Het belang van een geïntegreerd informacticasysteem mag niet worden onderschat. In het verleden zijn er verschillende pogingen ondernomen, evenwel met gering resultaat”, staat te lezen in de inleiding van het onderdeel over informatica bij Justitie, in Vandeurzens beleidsverklaring. Eerder in de tekst had hij die stelling al onderstreept met een budgetverhoging voor informatica van 8,9 miljoen euro.

Phenix-bis, dat eigenlijk een upgrade is van de bestaande Mammouth-applicatie, kreeg eerder al een budget van 36 miljoen euro toegewezen. “In de vredegerechten van Torhout en Charleroi loopt momenteel een pilootproject. De eerste signalen uit e evaluatie zijn bijzonder gunstig. Na Torhout en Charleroi volgen nog 10 andere testsites. Pas na evaluatie daarvan begint de uitrol van deze software in de overige 218 vredegerechten in ons land.” Nadien volgen ook de politierechtbanken en de politieparketten, de eerstelijnparketten en eerstelijnrechtbanken. Dat moet eind 2010 rond zijn.

Met de extra 9 miljoen euro moet onder meer ‘Surtap’, een computerprogramma voor de strafuitvoeringsrechtbanken dat 1 jaar oud is, verder verbeterd en aangepast worden. Ook moet de ‘basisinformatica’ van het Directoraat-Generaal Justitiehuizen dringend gemoderniseerd worden, in het bijzonder het programma ‘Sipar’. Dat moet ook compatibel zijn met ander computersystemen in de strafrechtketen.

Na de aanpassingen aan de basissoftware volgen nog enkele nieuwe projecten, al moet nog een focus bepaald worden. De mogelijke opties zijn legio, zo staat er te lezen: “Samen met het beheerscomité zal de Beleidscel Justitie de werking van het beheerscomité toespitsen op een performant informaticatraject, bijvoorbeeld op het stuk van het beheer en de bewaring van de gerechtelijke dossiers, de invoering van een nationale rol of het aanleggen van een gegevensbank voor de rechtspraak. Ook zijn statistieken nodig over de werking van de rechterlijke orde. Daarnaast moet er een centraal repertorium opgericht worden van gerechtelijke, elektronische adressen, dat toegankelijk is voor de leden van de rechterlijke orde en voor de medewerkers van het gerecht.”

Verder staan nog een interne gegevensbank voor de rechtspraak op stapel, een gegevensbank voor de verspreiding van belangrijke beslissingen over Justitie en een uniforme, gestructureerde en geactualiseerde codetabel.

Vandeurzen heeft voor die grote plannen ook een ambitieuze deadline vooropgesteld. “Het kantelmoment van dit traject is gepland op 1 januari 2011, wanneer de nieuwe regelgeving van kracht wordt.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content