Saskia Van Uffelen

Veilig online

Saskia Van Uffelen Saskia Van Uffelen is ceo van de BeLux vestiging van Ericsson en werd in 2012 verkozen tot Europese 'Digital Champion' voor België.

Afgelopen dagen pleitte kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens voor een veilige internetwereld voor kinderen. Hij eist dat niet alleen ouders, maar ook de digitale industrie deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Adriaenssens pleit er onder andere voor om tablets en smartphones te verbieden. Maar is dit wel zo een goed idee? Moet je de tools, die ondertussen al lange tijd geïntegreerd werden in hun samenleving, gaan bannen uit het leven van jongeren?

Volgens mij niet. Kinderen en jongeren weghouden van deze technologieën is geen optie. In hun dagelijkse leven is het onvermijdelijk om niet in aanraking te komen met internet of social media. Online platformen maken niet langer enkel deel uit van het leven van jongeren, maar groeiden uit tot één van de belangrijkste aspecten in hun leefwereld. En toch is internetgebruik niet altijd even gemakkelijk, zeker niet voor kwetsbare kinderen. We moeten hier extra aandacht aan besteden en hen beschermen. Daar ben ik niet alleen als ondernemer van overtuigd, maar ook als moeder. Mijn zoon met het Asperger syndroom – een vorm van autisme – ziet sociale media niet zomaar als communicatieplatformen. Eens op het internet wordt het voor hem nog moeilijker. Van mensen met Asperger is geweten dat ze de de sociale context moeilijk kunnen inschatten. Voor hen is het intuïtief vaak onmogelijk om te beseffen wat sociaal aanvaardbaar is. Op sociale media, een plek waar het zo noodzakelijk is om tussen de lijntjes door te lezen, wordt hij in het nauw gedreven.

Laat ons dus ook focussen op de keerzijde van de internetmedaille. Het is onze taak om onszelf én onze jeugd te wapenen tegen valkuilen in de online wereld. Het gaat hier om inzicht verwerven in de werking van social media en het internet door actie te ondernemen. Erover praten is belangrijk, maar concrete daden maken het verschil. Als Digital Champion probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van deze internetwijsheid. Samen met Child Focus geef ik in oktober – de maand van de cybercrime – ouders en onderwijs de tips en tricks om onze kinderen bij te staan in hun internetavonturen. Enkel zo groeien we stilaan naar een veiligere, online wereld.

Moet je de tools, die ondertussen al lange tijd geïntegreerd werden in hun samenleving, gaan bannen uit het leven van jongeren?

Maar wat houdt die veiligere online wereld dan in? We worden doodgeslagen met de discussie over privacy en het vrijgeven van gegevens. Een kwestie die volgens mij reeds voorbijgestreefd is. De échte vraag die er toe doet is: hoe gaan we ethisch om met de verspreiding van deze data? Concrete wetten of regels over het morele gebruik hiervan ontbreken nog steeds. Daarover maak ik mij ernstig zorgen. Daarom nodig ik collega-ondernemers uit om samen te werken aan betrouwbaar, veilig internet. Zet initiatieven op poten die jong en oud beschermen. Laat hen rekenen op een correct gebruik van data in een veilige surfomgeving.

We leven vandaag in een wereld waar technologische evoluties met de scepter zwaaien. Kinderen groeien op in een wereld met ontelbaar veel mogelijkheden in de digitale wereld, maar het is aan ons om hen er de weg te wijzen. Dat internet en social media niet langer weg te denken zijn uit ons leven werd me pas nog duidelijk in een gesprek met een 19-jarige student. Hij daagde zichzelf uit om enkele weken te leven zonder social media. Hij vroeg zich af wat de impact zou zijn op leven. Een geslaagd experiment, want hij wist me te vertellen hoe klein de wereld ineens leek en hoe zijn sociale contacten van de ene dag op de andere beperkt werden tot enkele personen in zijn directe omgeving. Voor hem vormden sociale netwerksites de sleutel tot de buitenwereld. Ze zorgen voor snel en direct contact met vrienden en maakt afspreken in real life makkelijker. Online zorgt zo voor een meer sociale offline wereld.

Het internet en sociale media openen nieuwe deuren.Deze hedendaagse manier van denken maakt deel uit van onze samenleving. De digitale evolutie laat ons toe om sneller en makkelijker met elkaar te communiceren. Dat is niet alleen positief voor ons privéleven, maar ook voor de economie. Het prikkelt het bedrijfsleven en maakt werken efficiënter. Het is aan ons om deze wereld vol digitale opportuniteiten, een veilige en ethische verantwoorde wereld te maken, voor jong én oud.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content