‘Verdubbel R&D-budget voor ICT’

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Agoria wil dat België de oproep van de Europese Commissie navolgt.

Agoria wil dat België de oproep van de Europese Commissie navolgt.

Agoria schaart zich achter de oproep van de Europese Commissie om de totale overheidsinspanningen voor onderzoek en ontwikkeling in ict tussen nu en 2020 te verdubbelen. Ook vraagt de federatie van de technologische industrie aan de Belgische overheid de kosten van r&d te verlagen. “Dat kan onder meer door de vermindering van de bedrijfsvoorheffing op onderzoekers naar 100 procent op te trekken en de investeringsaftrek van r&d te verhogen van 22,5 procent naar 30 procent.”

Agoria heeft naar eigen zeggen een twaalfpuntenplan opgesteld dat ze wil voorstellen aan de verschillende overheden van het land. Naast innovatie behandelt dat ‘digitaal plan’ onder meer thema’s als e-health, e-government, fiscaliteit en mobiliteit. De federatie is van mening dat ict een essentiële rol zal spelen bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, kosten van de gezondheidszorg, files en veiligheid op de wegen en de CO2-uitstoot.

“De ict-sector in ons land is goed voor een toegevoegde waarde van 13 miljard euro en biedt werk aan 100.000 mensen”, wordt er nog geargumenteerd. “De Europese Commissie berekende dat in de laatste 10 jaar 50 procent van de productiviteitsgroei in de economie afkomstig is van ict: 20 procent van de productiviteitsgroei komt rechtstreeks van de ict-sector zelf en 30 procent is het gevolg van de gestegen productiviteit in andere sectoren als gevolg van ict-investeringen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content