Verkeer dwingt bedrijven de stap te zetten naar telewerken

De stad Antwerpen krijgt dagelijks zon 220.000 wagens te slikken.

In normale omstandigheden al genoeg voor een portie verkeersellende, maar met de waaier aan infrastructuurwerken die de stad voor de komende 8 jaar gepland heeft, dreigt het een complete chaos te worden. Telewerken is de oplossing, zeggen een aantal Antwerpse bedrijven die een gentegreerd telewerk-initiatief voor KMOs hebben uitgewerkt. Maar is dat ook zo?In gesprekken met de redactie vertelde een woordvoerder van Sun Microsystems in het najaar van 2000 dat zijn bedrijf verschillende wegen zocht om het enorme fileprobleem in de Californische Silicon Valley te verlichten en het tijdverlies voor zijn personeel te beperken. Een van de maatregelen daartoe was een aantal werknemers thuis uit te rusten met een computer en een DSL-verbinding zodat ze ook van thuis uit konden werken. Sun had namelijk berekend dat indien iedereen in Silicon Valley zelfs maar n dag per week thuis zou blijven werken, het verkeer al met 20 procent zou verminderen.In zijn nieuw hoofdkwartier in Santa Clara, Californi, voegde Sun vorig jaar nog een nieuw luik toe aan dat idee. Het bedrijf had namelijk vastgesteld dat een deel van de gebouwen op verschillende locaties in Californi tijdens de dag leegstond omdat de mensen elders aan het werk waren of in vergaderingen zaten. Het besloot daarom het concept van ieder zijn bureau te laten vallen en zijn werknemers de mogelijkheid te bieden overal te werken, op elk uur en op om t even welke computer, of het nu op kantoor, thuis of in een zogenaamd drop-in center is. Kom je toch naar de Sun-campus, dan reserveer je gewoon een kantoor of een vergaderruimte, zo eenvoudig is dat.MeerwaardeMet dat concept is Sun Microsystems zeker niet uniek, heel wat andere bedrijven in de Silicon Valley hebben gelijkaardige regelingen uitgewerkt om de verkeershinder voor hun personeel maximaal te beperken en hun productiviteit te verhogen. In Europa zijn verscheidene van die concepten intussen overgenomen, en het is duidelijk dat ook hier telewerken aan een steile opmars bezig is.Toch is de meerwaarde van telewerken nog veel groter dan het loutere verkeers- en/of productiviteitsgebonden aspect. Overal ter wereld zijn bedrijven immers op zoek naar wegen om hun concurrentiekracht te verhogen, om hooggekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden en om het algemene werkklimaat voor hun medewerkers te verbeteren. Telewerken stelt werknemers in staat hun zakelijk en priv-leven beter op elkaar af te stemmen, en dat kan een onmiddellijke weerslag hebben op de mentale en emotionele paraatheid van de werknemer en dus ook op zijn productiviteit en loyaliteit ten overstaan van zijn werkgever.Nieuw statuut voor de thuiswerkerDe vraag is natuurlijk waarom telewerken zich niet veel eerder in een grotere populariteit heeft mogen verheugen. Zowel het socio-economisch als het technologisch kader vormden niet echt een aanmoediging om het werk naar de werkers te brengen in plaats van de werkers naar het werk. Tot vr enkele jaren was in de meeste landen het statuut van de telewerker slecht of helemaal niet gedefinieerd – laat staan beschermd, met alle risicos vandien voor die telewerker zelf. Maar ook managementgewijs was een bedrijf hoegenaamd niet aangepast aan het fenomeen van de thuiswerker – aspecten als controle op het thuiswerken, informatiedoorstroming en de samenwerking met collegas lieten nog torenhoge vraagtekens staan achter het statuut van de thuiswerker. Ook de technische infrastructuur was niet of nauwelijks klaar voor het werken-op-afstand de telecommunicatieverbindingen waren te traag en te weinig betrouwbaar, en de communicatiekosten vaak exorbitant hoog.Duidelijke richtlijnen in nieuwe arbeidsreglementen en wetten of Koninklijke Besluiten hebben het socio-economisch kader eindelijk vorm gegeven, en de doorbraak van nieuwe telecommunicatietechnologien als kabel en DSL met in hun kielzog het alomtegenwoordige Internet, heeft ervoor gezorgd dat werken buiten het bedrijf plots een totaal andere dimensie gekregen heeft, met een volledige transparantie en een probleemloze toegankelijkheid. Bedrijven kunnen nu met het grootste gemak VPNs of virtuele private netwerken opzetten waarbinnen iedereen met iedereen kan verbonden worden en samenwerken net alsof ze naast elkaar op kantoor zaten.Ook de Antwerpse KMOsGrote bedrijven althans, want de meeste KMOs durven zich daaraan nog niet te wagen, zegt Johan Vrancken, afgevaardigd bestuurder van NSIS, een Antwerpse systeemintegrator die samen met een aantal andere bedrijven een volledige telewerkoplossing heeft uitgewerkt voor kleinschaliger ondernemingen. De directe aanleiding? Als de stad Antwerpen in de komende jaren al haar geplande infrastructuurwerken uitvoert (Antwerpse Leien, Ring, ondertunneling van de Singel, Oosterweelverbinding, hoofdinvalswegen, enz.), dan loopt het verkeer in en rond de stad muurvast. En dan blijft er volgens ons maar n oplossing over mobiel werken – thuis of vanuit een filiaal of een satellietkantoor, bij de klant, op hotel. Vandaar dat wij nu een project ter bevordering van mobiel werken hebben opgezet dat zowel de technische infrastructuur omvat als hardware, software, juridisch en fiscaal advies, logistieke ondersteuning en een 24/7 beschikbare helpdesk.De vier partners in het project zijn, naast NSIS dat als projectverantwoordelijke optreedt, Work@Home (juridische en fiscale ondersteuning), Telenet voor de netwerkverbindingen, en Soft Cell voor de softwarekant (portaal, toepassingen, enz.). Voor de concrete uitvoering van de projecten wordt een beroep gedaan op een aantal andere leveranciers zoals Interact (Citrix-software), HP/Compaq (hardware), Genicom (printers), Enforce (Webdesign), en Zephyre Academy (opleidingen).De werkwijze is eenvoudig in een eerste fase gaan wij samen met de klant zijn behoeften onderzoeken en een basisvoorstel uitwerken dat een indicatieve prijs per gebruiker per maand geeft. Is hij het daar mee eens, dan komen wij zijn project grondig doorlichten en wordt een vaste prijs opgemaakt. In die prijs zitten zowel materiaal en diensten als support en advies. Dat maakt dat een bedrijf perfect kan inschatten wat een telewerker per maand zal kosten, zonder dat er vooraf zware investeringen moeten gemaakt worden of zonder dat er plots een grote budgettaire bijkomende inspanning zal worden gevraagd, aldus Vrancken.Drempelvrees wegnemenEen dergelijke aanpak met een vaste prijs is absoluut nodig om een kleiner bedrijf te overhalen met telewerken te starten, legt Patrick Van den Bulck uit, afgevaardigd bestuurder van Work@Home. Er zijn immers al te veel onbekenden in zon avontuur hoe rust ik mijn telewerker uit, wat zijn de fiscale gevolgen, wat is zijn sociaal statuut, hoe houd ik toch controle, enzomeer. Wij kunnen de bedrijfsleider niet alleen wegwijs maken in al die reglementen maar hem bovendien alle zorgen uit handen nemen door hem een volledige oplossing aan te bieden die in alle facetten voorziet. En vooral hij krijgt voor het hele project n enkel aanspreekpunt binnen NSIS waar hij altijd terecht kan.Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat er hier sprake is van een zeker opportunisme, ingegeven door de plotse problematiek waarmee vele kleine en middelgrote ondernemingen in Antwerpen geconfronteerd worden. De projectgroep lijkt bijvoorbeeld helemaal niet op de hoogte te zijn van andere initiatieven zoals die eerder al door ondermeer InnoTek in de Kempen genomen werden (met o.a. telewerkcentra). Ze zegt ook ronduit daarvoor geen onmiddellijke belangstelling te hebben omdat ze op de eerste plaats met de eigen partners wil werken. Bedrijven die er eventueel de voorkeur zouden aan geven met een andere, vertrouwde partner verder te werken, lopen bovendien het risico niet op dezelfde gewaarborgde dienstverlening van de groep te kunnen rekenen indien die nieuwe partner door de groep niet goedgekeurd wordt. Ergerlijker nog is dat uit gesprekken met de verantwoordelijken blijkt dat de ervaringen die grote bedrijven in Belgi al hebben opgedaan met telewerken zoals een IBM, Dell, Alcatel, of Siemens Atea, totaal genegeerd worden omdat het een andere dimensie en een ander soort telewerkers betreft. Een open dialoog met een open geest zou hier misschien wel wat ogen kunnen openen…

Partner Content