Verkiezingsrust

De overheid heeft een belangrijke rol te spelen in het steunen en stimuleren van informatietechnologie. Die rol is drieërlei enerzijds is de overheid regelgevend, en moet ze ervoor zorgen dat monopolies niet in stand worden gehouden.

Daarom is het hoopvol dat in sommige deelparlementen een beweging richting open source software vast te stellen is. Een tweede rol bestaat erin zelf initatieven op te starten en door bepaalde aankopen de sector te stimuleren. Projecten als de elektronische identiteitskaart of het unieke loket voor de burger zijn goede voorbeelden van hoe de overheid zelf een trekkersrol kan spelen.De overheid moet voorts ook helpen de digitale kloof te dichten. De laatste tijd zijn er zowel op Vlaams, Waals als federaal vlak een aantal initiatieven genomen die daartoe moeten bijdragen. Het is een goede zaak dat zeker in het onderwijs meer de nadruk gelegd wordt op de Internetkennis van leerkrachten en leerlingen. Ook het verplicht maken van computerkennis bij federale ambtenaren is hoopgevend. Veel van die initiatieven gaan uit van ministers of departementen waarvan je dat niet meteen verwachtte. Van minister Daems hebben we anderzijds veel minder gezien dan we hadden kunnen verhopen. Al bij al toch een positieve balans voor de diverse overheden. Alleen jammer dat er volgend jaar verkiezingen zijn. Het is bekend dat die ervoor zorgen dat een aantal zaken op een erg laag pitje gezet worden. Leveranciers van hardware, software en diensten kunnen erover meepraten de volgende verkiezingen komen er pas in juni 2003, maar het wordt voor hen nu al een stuk moeilijker om hun waren te slijten. Ervaring leert dat het jaar voor de verkiezingen, en de eerste zes maanden erna, van de overheid nauwelijks nieuwe initiatieven mogen worden verwacht. En dat is jammer, want op die manier verliest Belgi verder terrein op het buitenland.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content