Verlaging terminatietarieven in de juridische soep

Base trekt aan de alarmbel. De operator vindt het ongehoord dat Proximus door juridisch gekissebis uitstel tracht te verkrijgen op de geplande verlaging van de zogenaamde terminatietarieven.

Ter opfrissing: terminatietarieven zijn de prijzen die telecomoperatoren aanrekenen voor telefoongesprekken van andere operatoren naar het eigen netwerk. De beslissing van het BIPT, de Belgische telecomwaakhond, was om die tarieven de komende jaren stapsgewijs met gemiddeld 50 procent te verlagen. De eerste fase zou – reeds met vertraging – worden ingezet op 1 november van dit jaar. Op 1 juli 2008 zou de laatste verlaging moeten worden doorgevoerd.Proximus, de mobiele poot van Belgacom, had bij de Europese Commissie al geklaagd dat het BIPT de verlaging terminatietarieven niet symmetrisch oplegde. Base en Mobistar mochten aanvankelijk hogere tarieven aanrekenen. Het BIPT paste op vraag van de Commissie zijn voorstel aan, waardoor de verlaging in de laatste fase zou worden gelijkgetrokken voor alle operatoren.Proximus gaat nu alsnog in beroep tegen deze nieuwe regeling. Het bedrijf vindt dat de symmetrie er niet snel genoeg komt. Bovendien zou Proximus, als het gelijk krijgt, zich kunnen onttrekken aan de beslissing van het BIPT, terwijl Base en Mobistar de verlaging wel zouden moeten doorvoeren.De vraag van Base is daarom “dat het BIPT formeel zou bevestigen dat een schorsing van hun beslissing voor één partij ook een schorsing voor de andere partijen zou betekenen. Zoniet zal Base door de actie van Proximus worden gedwongen om ook in beroep te gaan tegen een beslissing waarbij ze zich eigenlijk wenst neer te leggen.”Eigenlijk is het heel duidelijk, zo stelt Base bij monde van zijn woordvoerder in De Standaard: “Gemiddeld duurt het zo’n jaar voor er een uitspraak is.” De operator is kortom van mening dat Proximus gewoon de boel wil vertragen, om wat langer te genieten van de terminatietarieven. Naar schatting 15 tot 30 procent van de inkomsten van de operatoren is afkomstig van roaming (internationale gesprekken) en terminatie. Proximus ontkent en zegt dat het alleen een snelle beslissing van het BIPT wilt.Wat er ook van zij, de verlaging van de terminatietarieven zit alweer voor onbepaalde duur in de juridische soep. En daar is iedereen mee gebaat, behalve de consument.

Partner Content