Vertraging FedCom-project baart Rekenhof zorgen

Het FedCom-project, dat een nieuwe federale boekhouding nastreeft op basis van een modern it-systeem, loopt al een tijdlang vertraging op. Het project werd pas dit jaar gegund aan IBM, waardoor de eerste implementaties ten vroegste eind 2008 zouden kunnen volgen. Het gebruik van de verouderde, niet-geïntegreerde systemen bij de verschillende overheidsdiensten is nadelig voor de interne controle op overheidsaankopen, stelt het Rekenhof nu.

Het Rekenhof schrijft zijn bevindingen in het 164ste Boek van het Rekenhof, in de volksmond ook wel het Blunderboek geheten. Vijf jaar geleden al plande de federale overheid de invoering van een vernieuwde, strakkere boekhouding. Die zou gestoeld zijn op een geïntegreerd it-systeem, de facto een erp, bij de verschillende overheidsdiensten.

Hoewel gepland voor 2006, werd de opdracht daarvoor pas in april 2007 gegund. IBM won samen met CSC en Oasis die aanbesteding ter waarde van 16,4 miljoen euro. Daarbovenop was de aankoop vereist van nieuwe hardware, goed voor nog eens 2,7 miljoen euro.

De late gunning zorgt ervoor dat de implementatie pas ten vroegste in oktober 2008 kan beginnen. Die zal gefaseerd verlopen. Eerst komen de de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, de FOD Informatie- en Communicatietechnologie en het Geldbeheer van de administratie van de Thesaurie aan bod. De andere FOD’s en POD’s zullen later volgen.

Het Rekenhof is in het Boek scherp voor de federale overheid. De instelling wijst erop dat door de trage afhandeling van het FedCom-dossier voorlopig enkel Defensie al over een (eigen) geïntegreerd registratiesysteem beschikt. “Enkele departementen hebben wel belangrijke inspanningen geleverd om hun databanken uit te breiden en de interne controle van hun aankoopprocessen te verbeteren. Maar de meeste wachten de inwerkingtreding van de nieuwe regels op de rijkscomptabiliteit en van het daarmee samenhangende FedCom-project af.”

Bij de huidige, verouderde systemen zijn, aldus het Rekenhof, een hele rist voorwaarden niet vervuld om tot volwaardige interne controle te komen. De instelling doet daarom in het Boek 9 concrete aanbevelingen om mistoestanden tegen te gaan. Al is de eenvoudigste oplossing natuurlijk om FedCom zo snel mogelijk overal draaiende te krijgen…

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content