Vlaams basisonderwijs krijgt ict-eindtermen

Vorige week heeft het Vlaams parlement een ontwerpdecreet goedgekeurd dat concrete eindtermen voor informatica vastlegt in het lager onderwijs en in de eerste graad van het secundair onderwijs.

Bij het begin van huidig schooljaar maakte minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke bekend dat hij [35 miljoen zal investeren] in ict-infrastructuur voor Vlaamse scholen. Vorige week werd een nieuwe stap gezet in de stroomlijning van een ict-onderwijsbeleid: het Vlaams parlement keurde een ontwerp van decreet goed dat de eindtermen voor ict in het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Naar aanleiding daarvan kon de minister aan de krant De Morgen verkondigen dat hij een beleidsplan voor ict in het onderwijs zal lanceren.De nieuwe eindtermen gaan op 1 september van dit jaar van kracht. Ze zijn vakoverschrijdend en leggen de basiscompetenties voor het gebruik van computers en internet vast. De doelstellingen mikken op vaardigheden als het zelfstandig kunnen opzoeken van informatie, kunnen communiceren via de pc, verantwoord en veilig leren omgaan met internet en pc’s, (digitale) presentaties kunnen geven en ideeën zelf creatief vorm te geven via de computer. “Alleen met een basis van ict-vaardigheden kunnen mensen zich zelfstandig redden in de samenleving van vandaag en zeker in die van morgen,” zegt Vandenbroucke in De Morgen.Als argumentatie staat in het ontwerpdecreet voorts dat de eindtermen een duidelijke toetssteen kunnen vormen voor het beleid van scholen, de lesinvulling van leerkrachten, de structuur van lerarenopleidingen en de evaluaties van schoolinspecteurs. Het ontwerpdecreet noemt zelfs de didactische uitgeverijen als winnende partij, omdat die momenteel nog vaak een afwachtende houding aannemen ten opzichte van het gebruik van ict.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content