Vlaams e-beleid krijgt duw in de rug

Niet alleen voor de technologie, maar ook voor de sociale en ethische aspecten van de digitalisering moet de Vlaamse regering oog hebben. Dat is één van de krachtlijnen van de maatschappelijke beleidsnota ‘digitaal Vlaanderen’ die vandaag wordt besproken en gestemd in het Vlaams parlement.

Niet alleen voor de technologie, maar ook voor de sociale en ethische aspecten van de digitalisering moet de Vlaamse regering oog hebben. Dat is één van de krachtlijnen van de maatschappelijke beleidsnota ‘digitaal Vlaanderen’ die vandaag wordt besproken en gestemd in het Vlaams parlement.

Aan de nota is meer dan twee jaar voorbereidend werk voorafgegaan in de subcommissie Digitaal Vlaanderen van het Vlaams parlement. Commissievoorzitter Louis Bril (Open Vld) en verslaggevers Bart Caron (Vl.Pro) en Carl Decaluwé (CD&V) gaven nu al toelichting bij de krachtlijnen van de nota.

Uit cijfers blijkt dat het pc-gebruik van de Vlaamse bevolking nog ver onder de EU-norm ligt. Zo ligt het pc-gebruik van de Vlamingen tussen 15 en 64 jaar op amper 63 procent, terwijl de EU-norm op 75 procent ligt. Bovendien heeft amper vier op de tien Vlamingen een breedbandinternetaansluiting. In Nederland, Luxemburg en Denemarken is dat 7 tot 8 op tien mensen.

De nota bevat 12 aanbevelingen voor de Vlaamse regering, gaande van aanbevelingen over het bevorderen van e-government tot acties rond e-mobiliteit (gebruik van intelligente transportsystemen, dynamische sigalisatie, verkeerstelematica, etc…). Er is ook nood aan een beleid rond e-werken en e-leren. Wat e-leren betreft bestaat er volgens CD&V’er Decaluwé vaak nog een kloof tussen de leerlingen en leraars. Daarom moet er ook in de lerarenopleiding aandacht gaan naar e-leren.

Voorts moet de VRT een “voortrekkersrol” blijven spelen in de digitalisering van de media. Maar dat moet gebeuren “in gezonde concurrentieverhoudingen met de private spelers”, luidt het.

De Vlaamse regering wordt ook gevraagd inspanningen te doen om de digitale kloof weg te werken. Cruciaal daarbij is het aanpakken van de hardnekkige financiële en sociale drempels. Zo moeten er niet alleen betaalbare computers beschikbaar zijn, maar moeten mensen ook maximaal de kans krijgen ict-vaardigheden te ontwikkelen. Specifiek voor kansarmen zou de regering moeten onderzoeken of er niet kan geïnvesteerd worden in een circuit voor tweedehands-pc’s en in de ondersteuning van de aanschaf van een pc voor mensen met een laag inkomen.

De nota wordt vandaag besproken en gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. De verwachting is dat de nota unaniem zal worden goedgekeurd.

Bron: Belga

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content