Vlaams industriebeleid zet vol in op innovatie

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

“Er zijn grenzen aan de productiviteitsstijging, we moeten het elders zoeken”, zegt Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten. Ziedaar ook de samenvatting van het ‘groenboek’ over het ‘nieuw industrieel beleid’ (NIB) voor Vlaanderen.

“Er zijn grenzen aan de productiviteitsstijging, we moeten het elders zoeken”, zegt Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten. Ziedaar ook de samenvatting van het ‘groenboek’ over het ‘nieuw industrieel beleid’ (NIB) voor Vlaanderen.

De Vlaamse regering beseft dat er meer is dan inzetten op productiviteitsgroei. Door het stilvallen van die groei heeft Vlaanderen aan concurrentiekracht ingeboet, klinkt het. Bovendien hebben de economie en de industrie wereldwijd op tien jaar tijd grondige veranderingen ondergaan. Zo drukt ict meer en meer een stempel op de economie, is er de globalisering, de opkomst van groeilanden en het toenemende belang van ecologie en klimaat.

De buurlanden namen al initiatieven om hun industrie af te stemmen op die nieuwe fenomenen. Hoog tijd dus om zelf ook iets te ondernemen. In een groenboek wordt het nieuwe beleid uiteengezet. “Er komt een einde aan het model waarin permanent op zoek gegaan wordt naar hogere productiviteit”, klinkt het. De industrie moet op andere vlakken meerwaarde creëren.

Enter het concept ‘Factory of the Future’. De Fabriek van de Toekomst is een Vlaams

dienstenplatform dat oplossingen uitwerkt op basis van innovatie, designcompetentie, klantgerichtheid, energie- en materiaalefficiënte technologie en sociaal kapitaal.

Daarnaast zet de Vlaamse regering in op een industrieel innovatiebeleid. Het zijn de ondernemingen zelf die uiteindelijk de kaart van de innovatie zullen moeten trekken. Maar de overheid kan dat wel stimuleren, klinkt het. Zo is er het TINA-fonds, dat in mei in het leven geroepen werd om innovatie te versnellen en innoverend ondernemerschap een financieel duwtje in de rug te geven.

Peeters ziet voor de Vlaamse overheid vooral ook een rol weggelegd op het vlak van infrastructuur. Zo zal Vlaanderen investeren in intelligente energienetwerken (‘smart grids’), mobiliteit, logistiek, communicatie en ‘gemeenschappelijke open infrastructuren’.

Ook zijn er maatregelen nodig om de doorlooptijd van vergunningsprocedures voor investeringsprojecten te verkorten. “Muyters (minister van Ruimtelijke Ordening) en Crevits (minister van Openbare Werken) zijn daarmee bezig”, verzekert minister-president Kris Peeters. Verder zal Vlaanderen werk maken van energie-efficiënte investeringen, informatisering, reductie van industriële energiekosten, aantrekken van buitenlandse investeringen, versterkte export en een versterkt vormings- en arbeidsmarktbeleid.

Onvermijdelijk komt de het federale niveau opnieuw in beeld. “Helaas hebben we niet alle ‘fundamentals’ zelf in de hand”, aldus Peeters. “Zo zit de loonkost op het federale niveau. We gaan de federale regering dan ook zéér duidelijk maken dat ze daar wat aan moet doen.” Eind dit jaar moet de federale regering met de sociale partners overleggen over een nieuw interprofessioneel akkoord. Volgens Peeters wordt Duitsland, met zijn loonmatigingspolitiek, daarbij het best als voorbeeld genomen.

Bron: Belga

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content