‘Vlaams onderwijs loopt voorop op digitaal oefenen’

Het onderwijs in Vlaanderen loopt voorop op het Europees gemiddelde op het vlak van online taken en oefeningen. In Vlaanderen gaf 62 procent van de leerkrachten pre-corona al les op die manier, tegenover 59 procent in elf bevraagde Europese regio’s. Tijdens de crisis deed 89 procent van de leerkrachten bij ons dit, tegenover 87 procent elders.

Drieënnegentig procent van de Vlaamse leerkrachten basisonderwijs en 75 procent in het secundair onderwijs liet in de coronaperiode leerlingen minstens één keer per week oefeningen of taken maken op een digitaal platform. Zevenenzeventig procent van de leerkrachten gaf in de coronaperiode afstandsles aan de hele klas, tegenover 10 procent pre-corona. De cijfers blijken uit een enquête van het Finse Sanoma Learning, het moederbedrijf van de Belgische educatieve uitgever Van In.

Tevredenheid over de platformen

Bijna drie kwart (73 procent) stuurde leermaterialen op via e-mail tegenover 12 procent pre-corona en de helft nam zelf een webcast op, tegenover 4 procent pre-corona. Tweeëntwintig procent van de Vlaamse bevraagden nam minstens één keer per week digitale testen af, tegenover 6 procent pre-corona.

Aan de hele klas lesgeven tijdens de coronacrisis vond 84 procent van de leerkrachten lastiger. Resultaten van leerlingen evalueren bij digitaal gemaakte oefeningen en testen vond 72 procent moeilijker te evalueren, en 82 procent van de Vlaamse leerkrachten schatte in dat leerlingen minder tijd aan huiswerk en het online schoolgebeuren besteedden dan in normale tijden.

Leerkrachten blijken tevreden over de digitale leerplatformen: 89 procent geeft ze een score van minstens 3 op 5, de gemiddelde score is 3,9/3,8 (basis- versus secundair onderwijs).

Minder digitale testen

Met het afnemen van digitale testen lag Vlaanderen met 22 procent iets achter op het Europese gemiddelde van 27 procent. Pre-corona werd dit in Europa al door gemiddeld 13 procent van de leerkrachten toegepast, tegenover slechts 6 procent in Vlaanderen. Dit Europese gemiddelde is dus nog niet helemaal ingehaald.

Partner Content