Vlaams Smart Grids Platform boven de doopvont

Alle relevante spelers in Vlaanderen op de markt van slimme energienetwerken hebben zich verenigd in het Vlaams Smart Grids Platform, kortweg VSGP. Doel: alle randvoorwaarden creëren om tegen 2020 een volledig operationeel smart grid te hebben.

Alle relevante spelers in Vlaanderen op de markt van slimme energienetwerken hebben zich verenigd in het Vlaams Smart Grids Platform, kortweg VSGP. Doel: alle randvoorwaarden creëren om tegen 2020 een volledig operationeel smart grid te hebben.

De vzw Vlaams Smart Grids Platform (VSGP), die al twee jaar in relatieve stilte wordt voorbereid, wordt op 1 april bij de notaris boven de doopvont gehouden. Het VSGP verenigt vandaag al ruim 100 spelers op de markt van slimme energienetten. Het gaat om energieproducenten (Electrabel, SPE-Luminus, Nuon), netwerkbeheerders (Eandis, Infrax), bedrijven uit de industrie (vb. Telenet, Belgacom, Fifthplay, Alcatel-Lucent, EnergyICT, Accenture, …), beroepsorganisaties (vb. Voka, Agoria, …) en kennisinstituten (VITO, Imec, IBBT, …). Het platform, dat waarschijnlijk ook gesteund wordt door het IWT, heeft een budget in handen van zo’n 2 miljoen euro voor 4 jaar.

Doel is vooral dat de verschillende marktspelers een gemeenschappelijke visie en strategie kunnen uitwerken rond smart grids, dat het platform de belangen van de spelers behartigt bij overheid en regulatoren, dat er op grote schaal kan getest worden en dat projecten binnen dat kader worden ondersteund. Heel concreet wil het VSGP tegen 2020 een volledig werkend smart grid op poten hebben staan.

Smart grids zijn vooral nodig binnen de almaar strengere milieudoelstellingen die de hele wereld, Europa incluis, zich oplegt. Om die waar te maken, is het niet alleen essentieel dat particulieren en bedrijven deels zelf hernieuwbare energie opwekken, maar ook dat de energienetten dat tweerichtingsverkeer aankunnen. Die netwerken zouden het energieverbruik ook op een intelligente, efficiënte manier moeten kunnen sturen en beheren. Het hoeft geen betoog dat dergelijke slimme netwerken ook hele nieuwe commerciële diensten en producten mogelijk maken.

Het VSGP schrijft zich in binnen de al bestaande initiatieven in Vlaanderen rond slimme meters en smart grids, zoals het kenniscentrum Energyville in Genk en het Linear-project in de buurt van Mechelen, waarin Eandis en Infrax, de KU Leuven en VITO, Telenet en Fifthplay ruim 4000 slimme meters installeren en testen. Anderzijds wordt ook een nauwe link behouden met ‘Smartgrids’, een Europees technologieplatform rond slimme netten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content