Vlaamse regelgeving voortaan online te volgen

Iedereen kan voortaan achterhalen welke regelgeving de Vlaamse regering van plan is te maken of te wijzigen. Vlaams minister van Administratieve Vereenvoudiging Geert Bourgeois plaatst daarvoor een zogenaamde regelgevingsagenda online.

Op de webstek [www.wetsmatiging.be] staat vanaf vandaag een publiek beschikbare lijst van de geplande nieuwe regelgeving of aanpassingen aan bestaande regelgeving. “Dat maakt de Vlaamse regelgeving transparant voor iedereen die het aanbelangt. Doelgroepen kunnen zich vroeger voorbereiden op wijzigingen in de regelgeving. De diverse regels in opmaak kunnen ook beter gecoördineerd worden,” aldus minister Bourgeois in een persbericht.Als eerste stap screende de kenniscel Wetsmatiging alle beleidsbrieven op regelgevende initiatieven en stelde ze hiervan een overzichtslijst op, die regelmatig zal worden geüpdated. Tegen eind 2007 wordt de publieke databank verder aangevuld met per regelgevend initiatief een titel of identificatienummer, de aanduiding van bestaande regelgeving die wordt gewijzigd, een eventuele wettelijke deadline, een korte samenvatting van de doelstelling, verwijzingen naar de reguleringsimpactanalyse van de regel en contactgegevens voor meer informatie.Het beheer en actualiseren van de regelgevingsagenda wordt aan de Cellen Wetskwaliteit toevertrouwd. Die cellen bewaken per beleidsdomein de kwaliteit van alle wetgevende teksten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content