Vlaamse regering schetst kader voor 35.000 publieke laadpunten

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft het kader voorgesteld voor de uitbouw van een (semi)publieke laadinfrastructuur op privédomein en de uitbreiding van het basisnetwerk van trage en snelle laders. In de tweede helft van de maand mei wordt daarvoor een projectoproep gelanceerd.

Op aangeven van Peeters keurde de Vlaamse regering de visienota Clean Power for Transport 2030 goed. Die bevat de doelstellingen om het transport in Vlaanderen te vergroenen en laadinfrastructuur uit bouwen, om tegen 2030 een CO2-emissiereductie van 23 procent te realiseren.

Eén paal per tien wagens

Om de Europese doelstelling van één publieke laadpaal per tien elektrische wagens te halen, wil Peeters dat er tegen 2025 zo’n 35.000 laadpunten publiek toegankelijk zijn. ‘Door te zorgen voor laadinfrastructuur stimuleren we koolstofarme voertuigen en zero-emissievoertuigen bij particulieren en bedrijven’, zegt ze.

Eerstdaags wordt de eerste projectoproep voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein gelanceerd. Peeters trekt daar minstens drie miljoen euro voor uit.

‘Potentieelkaarten’ in de maak

Het is ook de bedoeling dat er langs de snelwegen en gewestwegen verkeersborden met informatie over laadpunten komen. De procedure om een publieke laadpaal te plaatsen neemt veel tijd in beslag en moet korter, vindt Peeters. Ze wil tijd winnen door vooraf potentiële locaties in kaart te brengen. Deze ‘potentieelkaarten’ zijn nu in opmaak.

Partner Content