Vlaanderen gaat drones inzetten bij overstromingen

© iStock

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil bij overstromingen drones inzetten om het getroffen gebied exact in kaart te brengen. De gegevens moeten de kaart met overstromingsgevoelige gebieden nauwkeuriger maken, wat interessant is voor bijkomende verkavelingen.

Sinds 2006 heeft Vlaanderen kaarten met overstromingsgevoelige gebieden. Die zijn onder meer gebaseerd op modellen van waterlopen en waarnemingen bij overstromingen. Naast observaties van hulpdiensten werden vroeger ook helikopters ingezet, maar dat blijkt niet meer zo efficiënt.

‘De laatste jaren wordt Vlaanderen vaker geconfronteerd met overstromingen in bovenstroomse gebieden die veroorzaakt worden door plotse kortstondige hevige regenval, vaak bij zomeronweders’, klinkt het bij de VMM. ‘Door het plotse karakter van de neerslag en het vaak zeer lokale karakter is een helikoptervlucht niet de meest geschikte methode.’

Dronebedrijven gezocht

Er wordt daarom met een overheidsopdracht gezocht naar bedrijven met drones. De VMM wil komen tot een ‘gebiedsdekkend netwerk’ voor dronevluchten. Bij een ‘code oranje’ van het KMI moet een geselecteerd bedrijf maximaal twee uur na een oproep ter plaatse gaan, de overstroming in kaart brengen en de gegevens doorsturen. Met de beelden en andere gegevens kunnen de bestaande kaarten vervolgens worden verfijnd.

‘Daarnaast is het aanleveren van beeldmateriaal eveneens van cruciaal belang om bij discussies in een later stadium te kunnen teruggrijpen naar origineel ontegensprekelijk bewijsmateriaal’, klinkt het nog.

Partner Content