Vlaanderen legt stralingsnormen voor zendmasten vast

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse stralingsnormen voor zendmasten goedgekeurd. De norm per antenne wordt vastgelegd op 3 volt per meter, de cumulatieve norm op 20,6 volt per meter.

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse stralingsnormen voor zendmasten goedgekeurd. De norm per antenne wordt vastgelegd op 3 volt per meter, de cumulatieve norm op 20,6 volt per meter.

De Vlaamse normen drongen zich op nadat het Grondwettelijk Hof vorig jaar oordeelde dat het opstellen van stralingsnormen voor zendmasten een gewestelijke en geen federale bevoegdheid is. De Raad van State vernietigde daarop ook het federale kb dat al jaren de normen regelde. Sinds die beslissingen was er in Vlaanderen een “juridisch vacuüm”.

De Vlaamse regelgeving opteert voor een norm van 3 volt per meter per antenne op verblijfplaatsen zoals woningen, scholen, rusthuizen en kinderdagverblijven. Er is ook een cumulatieve norm voorzien van 20,6 volt per meter. In die cumulatieve norm is niet enkel de straling van gsm-antennes opgenomen maar ook die van zendmasten van de luchtvaart, scheepvaart en het treinverkeer.

Volgens Schauvliege is de Vlaamse regelgeving daarmee strenger dan de Waalse. Daar wordt namelijk geen cumulatieve norm opgelegd. “De Vlaamse norm is een van de strengste ter wereld. In de meeste Europese landen geldt immers een cumulatieve norm van 41,2 volt per meter”, aldus Schauvliege.

Het ontwerp van besluit gaat nu nog voor advies naar de SERV, de MiNa-raad en de strategische adviesraad voor het Vlaams Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid.

De partij Groen! is alvast ontevreden over de beslissing en de timing ervan. “Tot de week na de paasvakantie vinden in het Vlaams parlement volop hoorzittingen plaats over welke norm haalbaar is. Daar klinkt bij monde van gezondheidsexperten, maar zelfs ook van de operatoren Base, Mobistar en Proximus, dat de cumulatieve norm van 3 volt per meter nastreefbaar en haalbaar is. Waarom legt minister Schauvliege dan nu plots de norm per antenne op 3 volt per meter en de cumulatieve norm op 20,6 volt per meter?” Groen!-parlementlid Sanctorum zegt ook niet te kunnen opmaken uit het ontwerp van besluit dat er voldoende bescherming ingebouwd wordt voor gevoelige bevolkingsgroepen zoals ouderen en kinderen.

Bron: Belga

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content