Vlaanderen trekt 30 miljoen euro uit voor inhaalrace rond artificiële intelligentie

Philippe Muyters © belga

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters stelt 30 miljoen euro ter beschikking om Vlaanderen in het koppeloton voor artificiële intelligentie te krijgen. Er wordt ook een denktank opgericht die zich moet buigen over de ethische implicaties die AI met zich meebrengt.

Vorig jaar wees een een rapport van de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) er al op dat Vlaanderen op AI-vlak niet alleen achterophinkt op China en de Verenigde Staten, maar stilaan ook op onze omringende landen. Een van de aanbevelingen was dat Vlaanderen dringend nood heeft aan strategisch plan rond artificiële intelligentie.

Dat plan komt er nu en zal uit drie stappen bestaan: de onderzoekprogramma’s waarin we al excelleren zullen nog versterkt en verdiept worden, de nieuwe kennis en technologie moet vervolgens sneller doorstromen naar bedrijven en tot slot wordt bekeken hoe het onderwijs op dat alles kan inspelen. Daarvoor wordt vanaf 2019 jaarlijks 30 miljoen euro geïnvesteerd. Die komt uit de pot van 280 miljoen euro die Vlaanderen extra zal uittrekken voor innovatie.

Universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven zullen voorstellen kunnen indienen, waarna het geld zal verdeeld worden over vier à vijf projecten. Best werken ze daarvoor samen. Bijzondere aandacht zal immers gaan naar AI-technologie met een duidelijk marktpotentieel, klinkt het.

Keuzes maken

Wanneer je de 30 miljoen euro naast de miljarden legt die de VS of China investeren in AI, dan lijkt ze een druppel op een hete plaat. Daarom wil Vlaanderen de budgetten niet versnipperen, maar enkel daar inzetten waar het grootste potentieel zit. Volgens Muyters kan Vlaanderen vooroplopen als er duidelijke keuzes gemaakt worden: “Internationaal gebeurt er al heel wat. We moeten dus niet proberen om het warm water opnieuw uit te vinden, maar we hebben wel heel wat troeven die we kunnen uitspelen. Het is zaak om de juiste focus te kiezen.”

Dat moet ook AI-bedrijven en -technologieën naar Vlaanderen halen. “Door in te zetten op onze onderzoeksexpertise hebben we immers een unique selling proposition”, klinkt het op het kabinet-Muyters.

Ethiek

Daarnaast komt er een Vlaamse AI-denktank. “Omdat we merken dat er internationaal nog een grote lacune bestaat rond de ethische implicaties die AI met zich meebrengt, zullen een aantal experts zich met die vraagstukken bezighouden”, luidt het.

Volgens het actieplan zal tevens werk gemaakt worden van een brede sensibilisering rond het disruptieve potentieel van AI-technologie. Zowel in het onderwijs als de bedrijfswereld moet een permanent opleidingsaanbod rond AI komen.

“De potentiële maatschappelijke en economische impact van AI is enorm. Voor Vlaanderen liggen de grootste opportuniteiten in de eerste plaats in gepersonaliseerde gezondheidszorg, slimme mobiliteit en industrie 4.0. Als we deze evolutie snel en slim aanpakken, kunnen we ervoor zorgen dat Vlaanderen er alle vruchten van plukt,” aldus Muyters.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content