Vlor en SERV: ‘Digisprong is goed, maar er is meer nodig’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

De middelen die de Vlaamse regering via de Digisprong vrijmaakt voor de digitalisering van het onderwijs zijn zeker welkom, maar er is meer nodig. Dat zeggen de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in een gemeenschappelijk advies. De adviesraden dringen vooral aan op extra recurrente middelen en op ‘meer en andere inspanningen voor kwetsbare kinderen en gezinnen’.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er nog gaten zitten in de digitalisering van het Vlaamse onderwijs. Onderzoek toont ook aan dat Vlaanderen op dat vlak achterloopt tegenover andere landen. Scholen hebben onvoldoende of verouderd ICT-materiaal, leerkrachten scoren niet goed op ICT-vaardigheden, enzovoort. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kondigde eerder al aan dat hij die digitale achterstand wil ombuigen in een voorsprong. Met zijn Digisprong-plan trekt Weyts in totaal 385 miljoen euro uit voor een investering in onder meer ICT-vaardigheden, -omkadering, -beleid en -toestellen. Zo zullen alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar toegang krijgen tot een eigen ICT-toestel.

E-inclusiviteit

In een gezamenlijk advies zeggen de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) dat ze die grote budgettaire impuls zeker appreciëren. Maar er is toch meer nodig en de focus moet ruimer gaan, vinden ze. Zo zou het extra budget meer recurrent en minder éénmalig moeten zijn. ‘Om het onderhoud en de vervanging van computers over de jaren heen te garanderen, informatiebeveiliging te verzekeren en digitale innovaties te kunnen blijven volgen, zijn voldoende structurele en recurrente budgetten nodig. Dat is nu te weinig het geval’, klinkt het.

Daarnaast vragen de Vlor en de SERV ook meer aandacht voor kwetsbare gezinnen en e-inclusiviteit. ‘Om de stap van achterstand naar voorsprong te zetten, zijn meer en andere inspanningen nodig naar kwetsbare kinderen en hun gezin. Daarom vragen de Vlor en SERV de minister van Onderwijs om voldoende flankerende beleidsinitiatieven te nemen die zich richten op e-inclusie’.

Partner Content