Vorig jaar 233 datalekken bij Vlaamse instanties gemeld

Er zijn afgelopen jaar gemiddeld twintig inbreuken op de beveiliging per maand gemeld bij de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) voor de verwerking van persoonsgegevens. In 160 gevallen kwam het tot een berisping. Vooral in het onderwijs en bij lokale besturen loopt het soms mis.

Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Minister-President Jan Jambon (N-VA). Hij vroeg onder meer hoeveel klachten de VTC ontving en hoeveel meldingen van inbreuken (datalekken) er zijn gebeurd.

Dat eerste valt goed mee. Voor heel 2021 gaat het om 19 klachten, waarvan er 16 zijn afgewerkt. Daarvan werden er 6 onontvankelijk verklaard en lopen er nog 3. Van de 10 ontvankelijke klachten waren er 4 gegrond, 4 deels gegrond en 2 ongegrond.

160 berispingen

Het aantal datalekken ligt wel een stuk hoger. Hier gaat het om 233 gemelde incidenten in totaal. Vooral over het onderwijs (zowel GO! als het Katholiek onderwijs) en over de lokale besturen kwamen klachten binnen. Onder dat laatste vallen zowel de steden en gemeenten als de OCMW’s, zorgbedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeentebedrijven als de provincies.

Van die 233 klachten werden er 62 nog niet afgewerkt, was de VTC voor 2 klachten onbevoegd en was er in 9 gevallen geen inbreuk op de beveiliging. In twee andere gevallen ging het om een andere GDPR-inbreuk. Bij de 160 klachten die wel werden afgerond en gegrond verklaard werd er een berisping opgelegd.

De VTC houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens bij Vlaamse bestuursinstanties. Ze is dus niet te verwarren met de Gegevensbeschermingsautoriteit die voor heel het land alle klachten rond gegevensbescherming, meestal in het kader van de GDPR/AVG-wetgeving behandelt.

Van hacking tot foutjes

De aard van de datalekken bij Vlaamse instanties lopen sterk uiteen. Het gaat onder meer over externe hacking, intern kwaad opzet, bewust onterechte toegang tot gegevens, publiceren op sociale media of ongewilde publicatie online, maar ook over het verlies van apparaten, het ongewild doorgeven van persoonsgegevens door een vergissing of een fout in een toepassing.

Tot slot werden er ook 8 onderzoeken door de VTC op eigen initiatief opgestart, doorgaans op basis van persberichten of informele meldingen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content