Anna Thomlinson

‘Vrouwelijke ondernemers verdienen een groter stuk van de investeringstaart’

Anna Thomlinson Managing Director Start it @KBC

“Als mannen overwegend in andere mannen investeren, lopen ze veel geld mis”, schrijft Anna Thomlinson over de scheefgetrokken verhoudingen in het ophalen van durfkapitaal tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers.

Amper 2 procent (!) van alle durfkapitaal in de VS wordt opgehaald door vrouwelijke start-up founders, zo zegt een studie van Pitchbook uit 2017. Nu zijn vrouwen jammer genoeg nog altijd sterk ondervertegenwoordigd in de wereld van start-ups en scale-ups, maar zo scheefgetrokken zijn de verhoudingen nu ook weer niet. De venture capitalists (VC’s) schieten in hun eigen voet door zo weinig in vrouwelijke ondernemers te investeren.

Een studie van de Kauffman Foundation toont aan dat Amerikaanse technologiebedrijven met een vrouw aan het hoofd 12 procent meer verkopen dan ‘mannelijke’ concurrenten en een ROI halen die gemiddeld 35 procent hoger ligt. Heel wat andere onderzoeken bevestigen die vaststelling.

Hoe komt het dan dat maar zo’n klein deel van de koek naar vrouwelijke ondernemers gaat? Daarvoor moeten we in de eerste plaats kijken naar de investeringsfondsen zelf. Dat zijn anno 2019 nog altijd onvervalste mannenclubs. 94 procent van de VC’s in de Verenigde Staten zijn mannen. Ik kom vaak in contact met investeerders en ik heb helaas geen enkele reden om aan te nemen dat de verhoudingen hier veel zouden verschillen.

‘Vrouwelijke ondernemers verdienen een groter stuk van de investeringstaart’

In haar geweldige boek ‘Onzichtbare Vrouwen’ toont Caroline Criado Perez hoe mannen (grotendeels onbewust) producten ontwikkelen vanuit hun eigen leefwereld. Zo toont Perez aan dat vrouwen vaker zwaargewond raken bij auto-ongevallen omdat de airbags en de veiligheidsgordels ontworpen zijn op maat van de gemiddelde man. De gevolgen zijn gelukkig minder dramatisch, maar het is datzelfde mechanisme dat er ook voor zorgt dat VC’s minder investeren in bedrijven die door vrouwen opgericht zijn. De ideeën en oplossingen die de female founders bedenken, staan te ver van de leefwereld en het referentiekader van de VC’s. Ze investeren vooral in ondernemers waar ze zichzelf in herkennen.

Het zijn trouwens niet alleen vrouwelijke ondernemers die onderbedeeld worden. In het Verenigd Koninkrijk rekende het Intellectual Property Office uit dat slechts één op zeven patentaanvragen ingediend wordt door vrouwelijke onderzoekers. Bovendien maken vrouwen de helft minder kans dan mannen om daadwerkelijk een patent in de wacht te slepen voor hun R&D. Je mag er niet aan denken hoeveel waardevolle uitvindingen én rolmodellen we op die manier misgelopen zijn.

Bij Start it @KBC streven we ernaar om de jury die beslist welke start-ups we toelaten tot ons acceleratorprogramma gelijk samen te stellen. Evenveel vrouwen als mannen. Zo willen we vermijden dat het ene referentiekader sterker meespeelt dan het andere. We zijn er nog lang niet, maar we zien dat het aantal vrouwelijke founders langzaam maar zeker stijgt. Meer vrouwelijke ondernemers is nog geen garantie op een groter deel van het private equity, maar het is wel een eerste cruciale voorwaarde.

Waar wachten de investeringsfondsen nog op om snel meer vrouwen onder de arm te nemen?

Ligt het dan alleen aan de mannen dat vrouwelijke ondernemers kunnen rekenen op minder durfkapitaal? Nee, vrouwelijke ondernemers zijn vaker bang voor de risico’s van extern kapitaal. Ze gaan veel minder gemakkelijk zelf aankloppen bij VC’s. En ondanks het feit dat de objectieve cijfers in hun voordeel spelen, hebben vrouwelijke ondernemers nog altijd de neiging om hun producten en diensten te veel te nuanceren. Ik heb al vaak gezien hoe vrouwelijke oprichters hun eigen start-up al onderuit halen, nog voor één jurylid de kans heeft gekregen om een kritische vraag te stellen. Dat zullen mannen niet snel doen.

Versta me niet verkeerd, dit is géén pleidooi om evenveel durfkapitaal aan vrouwen te geven dan aan mannen. Wel om vrouwelijke ondernemers de investering te geven die ze verdienen. Onderzoek van Harvard heeft uitgewezen dat exact dezelfde pitch anders/beter beoordeeld wordt door VC’s als een mannelijke ondernemer hem brengt. En vrouwen krijgen andere – minder relevante – vragen voorgeschoteld dan mannen. Waar het bij mannelijke ondernemers meteen gaat over financiële plannen komen die bij vrouwen soms niet eens ter sprake.

Als we die scheve verhoudingen opnieuw recht willen trekken, moeten we beginnen bij de bron. Gemengde teams van VC’s investeren vaker in gemengde teams van founders. En die gemengde founders bouwen vaker succesvolle ondernemingen uit. Dus kort samengevat: als mannen overwegend in andere mannen investeren, lopen ze veel geld mis. Waar wachten de investeringsfondsen dan eigenlijk nog op om snel meer vrouwen onder de arm te nemen?

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content