VS en EU leggen Galileo-conflict bij

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben eindelijk overeenstemming bereikt over het Galileo-conflict. Die kwestie sleept al vier jaar en gaat over het Europese GPS-alternatief.

Galileo is het Europese satellietnavigatiesysteem dat een tegenhanger is voor het Global Positioning System (GPS). Dat van oorsprong Amerikaanse systeem is opgezet en wordt beheerd door het Pentagon. Tijdens de inval in Irak speelde even de vrees dat de Amerikaanse legerleiding de nauwkeurigheid van GPS wou vertroebelen om de vijand te hinderen. Dit zou echter ook legitiem gebruik kunnen benadelen.Het vorige week bereikte akkoord is een afsluiting voor de moeizame onderhandelingen. Deze kenmerkten de fundamenteel verschillende standpunten van de VS en de EU. De Amerikaanse overheid stelde in de onderhandelingen de eigen nationale veiligheid voorop, maar stelde ook dat Europa geen eigen GPS-systeem (Galileo) nodig heeft. De reden hiervoor was dat GPS vrij verkrijgbaar is. De EU was van mening dat Galileo wel degelijk nodig is voor commerciële en burgerlijke doeleinden, alsook voor defensie- en beveiligingsdoeleinden.Onder het nu gesloten akkoord zal het Galileo-systeem deels compatibel zijn met GPS. Daarmee krijgen gebruikers ter land, ter zee en in de lucht keuzemogelijkheden voor hun navigatie en de veiligheid van het gebruikte systeem. De VS laat nu zijn veto op de verdere technologische ontwikkeling van Galileo varen. Diplomaten benadrukken dat de overeenkomst ook betekent dat de systemen van de VS en de EU elkaar niet zullen beconcurreren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content