VS geeft China lik op cyber-stuk

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

VS vraagt dat China cyberaanvallen toegeeft en zich houdt aan internationale regels.

In een speech voor de ‘Asia Society’ diende Obama’s nationale veiligheidsadviseur Tom Donilon de Chinese minister van buitenlandse zaken Yang Jiechi en diens opmerkingen over cyberregels van antwoord.

Donilon stelt dat de zorgen inzake de bscherming van bedrijfs- en handelsinformatie nu bovenaan de angenda staan tussen de VS en China, en dat het hier “geen gewone cybermisdaad of hacking” betreft (om het onderscheid te maken tussen diefstal door individuën en de aanvallen door overheidsorganisaties). Zowel de Amerikaanse overheid als de Amerikaanse bedrijfswereld klagen over gesofisticeerde aanvallen met het oog op diefstal van gegevens. Wat ‘cyber-enabled’ diefstal betreft, vraagt de VS drie zaken van China: “Vooreerst willen we een erkenning van de dringendheid en omvang van dit probleem en het risico dat dit meebrengt, voor de internationale handel, de reputatie van de Chinese industrie en onze relaties in het algemeen. Voorts moet Bejing ernstige stappen ondernemen om deze activiteiten te onderzoeken en te beëindigen. En ten laatste willen we dat China met ons in een rechtstreekse dialoog treedt om aanvaardbare normen van gedrag in ‘cyberspace’ op te stellen.”

In het verleden, zoals tijdens de recente ‘state of the union’ toespraak van president Obama, werd wel naar de cyberaanvallen verwezen, maar zonder China bij naam te noemen. De VS wijzigt nu op dat punt zijn koers en meldt dat dit probleem al werd aangekaart met hoge Chinese regeringsleden.

In de Amerikaanse pers werd overigens wel opgemerkt dat Donilon inzake ‘regels’ zelf geen verwijzingen maakte naar de inspanningen van de Amerikaanse stijdkrachten op het gebied van cyberoorlogsvoering.

Partner Content