Waals initiatief rond senioren en digitale kloof

Een nieuw project in de strijd tegen de digitale kloof werd onlangs goedgekeurd door de Waalse regering. Doelgroep: de senioren. Doopnaam van het project: “Papy et mamy branchés”.

Een nieuw project in de strijd tegen de digitale kloof werd onlangs goedgekeurd door de Waalse regering. Doelgroep: de senioren. Doopnaam van het project: “Papy et mamy branchés”.

Om de toegang van de senioren tot het gebruik van informatica en internet te bevorderen, worden enerzijds ‘cyberklassen’ ingeschakeld, en anderzijds de EPN’s (Espaces Publics Numériques).

Het eerste project mikt op de overdracht van competenties tussen generaties, de ‘digital natives'(de jongeren) kunnen de senioren helpen om hun terughoudendheid tegenover de computer en het internet te overwinnen. Een budget van 50.000 euro werd vrijgemaakt, waardoor 50 scholen, die over een cyberklas beschikken en een dossier voor een gepast pedagogisch project hebben ingediend, 1.000 euro subsidie kunnen krijgen om dit soort intergenerationele opleiding op te starten. De projectoproep zou meteen na de paasvakantie gelanceerd worden.

Voor het project EPN wordt in dezelfde periode een oproep gelanceerd. Tegelijkertijd worden de bestaande organisaties geëvalueerd en de good practices geïdentificeerd. Een budget van 100.000 euro werd uitgetrokken voor de financiering van de initiatieven en projecten die ontwikkeld worden binnen de EPN’s of in het kader van mobiele opleidingsinitiatieven, genre Senior Cyberbus.

Doelstelling: de opleidingen en mogelijkheden voor internetgebruik “zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de senioren” brengen, met inbegrip van bibliotheken, rusthuizen en verzorgingstehuizen, “om senioren de mogelijkheid te bieden te blijven openstaan voor de buitenwereld en geprivilegieerde contacten te onderhouden met hun familie en vrienden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content