Waals plan voor Administratieve Vereenvoudiging wordt concreter

Eind januari geeft de Waalse overheid de aftrap van het ‘Plan Simplification administrative et e-Gouvernement 2010-2014’.

Eind januari geeft de Waalse overheid de aftrap van het ‘Plan Simplification administrative et e-Gouvernement 2010-2014’.

Als logisch vervolg van het vorige plan werd de nieuwe agenda zo uitgetekend dat er beter rekening wordt gehouden met de reële noden en met de operationele plannen die de mandatarissen van de Waalse administraties hebben uitgebroed. Prioriteit gaat naar acties die passen binnen de ‘Déclaration de politique régionale’ en de projecten van het Marshall Plan 2. “Daarmee zullen we beter kunnen nagaan of acties en intenties op elkaar zijn afgestemd en kunnen we de opvolging van de uitrol verzekeren, met een driemaandelijks onderzoek door de overheid op basis van dashboards”, aldus Béatrice van Bastelaer van EasiWal.

Prioriteiten zijn onder meer de digitalisering van diverse vergunningen, de verbetering van de informatie aan bedrijven, harmonisering van aanbestedingsprocessen, toegang van lokale overheden tot authentieke gegevens of de creatie van een Waalse Kruispuntbank voor de uitwisseling van documenten tussen regionale administraties. Dat laatste is een oud project dat nog slechts in een zeer vroeg stadium zit.

Of het nu over een soort van elektronische formulieren gaat of over te volgen procedures, er zal een grotere differentiatie worden toegepast per doelgroep (burger, kmo, groot bedrijf) op basis van gewoontes en voorkeuren. “Om op de hoogte gehouden te worden van een dossier verkiest de burger nog een brief of een e-mail. Online opvolging is vaak nog een probleem. Daarentegen, organisaties als sociale secretariaten of beroepsfederaties verkiezen veeleer een portaal boven een vloed aan berichten en meldingen telkens een dossier de volgende fase ingaat.

Een andere belangrijke eigenschap van het nieuwe plan: een hernieuwde synergie met de Franse Gemeenschap, met gezamenlijke ondersteuningsacties en zelfs een deel van de doelstellingen en de voorbereiding van een samenwerkingsovereenkomst voor de lancering van gemeenschappelijke aanbestedingen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content