Waalse KMO’s nog te huiverachtig tegenover internet

Het Waalse Telecomagentschap AWT heeft de resultaten bekendgemaakt van het jaarlijkse onderzoek over het ICT-gebruik bij KMO’s. Er is nog een lange weg af te leggen.

Gelukkig zit het uitrustingspercentage voor ICT bijna aan het maximum. 96 % van de KMO’s (van 5 tot 250 werknemers) hebben ten minste één computer en 84% bezit er meerdere. Het is anderzijds verrassend om te constateren dat nog 28% van de kleine KMO’s (tussen 1 en 4 werknemers) zelf geen computer hebben. 89% van de KMO’s hebben een internetverbinding (vooral via ADSL, slechts 2% gaat via de kabel) en 66% van hen zijn verbonden met een LAN-netwerk.De Waalse minister van Telecommunicatie, Marie-Dominique Simonet, verheugde zich over die groeiende verspreiding. Ze betreurde echter onder andere dat het internet voor het merendeel van de KMO’s een simpel promotie-instrument blijft, terwijl het in feite gaat om een verkoopskanaal dat hun omzet zou kunnen opdrijven of hun werking zou kunnen verbeteren. Zo gebruikt bijna 40% van de KMO’s het internet om online aankopen te doen, maar slechts 13% van hen profiteren van het potentieel van de online verkoop.De minister noemde drie politieke prioriteiten: de penetratie van ICT benadrukken, ICT in de O&O-programma’s integreren en, orgineler, het telecommunicatieaanbod in het Waalse Gewest diversifiëren door concurrentie te stimuleren. In dit kader moet het contract vermeld worden dat enkele weken geleden getekend is tussen het Waalse Gewest en een consortium, geleid door Telindus. Dat heeft als doel een reeks industriegebieden aan te sluiten op breedbandinternetdiensten. Dat zorgt voor een alternatief voor de telecomintegrator Win, het filiaal van Belgacom. Ondertussen bestaat de kans dat, mocht het overnamebod van Belgacom op Telindus worden goedgekeurd, die diversificatie van het aanbod teniet wordt gedaan.Het kabinet van minister Simonet weigert commentaar te geven over datgene wat eigenlijk nog een hypothese is. Maar het laat zich ontvallen dat de Waalse regering al garanties geëist heeft, mocht het overnamebod aangenomen worden. “Het feit dat Belgacom en Mobistar (samen met Telindus in het consortium) zouden moeten samenwerken, zou mogelijk enkele problemen kunnen opleveren,” is de laconieke observatie van Bruno Vandezande, verantwoordelijk voor telecom op het kabinet Simonet. Maar mocht het probleem zich voordoen: het raamakkoord met het consortium is niet exlusief volgens het Waalse Gewest. “In tegenstelling tot een afgelopen contract met Win, acht jaar geleden, is er geen enkele exclusiviteit wat de actoren van het Telindus-consortium betreft.”

Partner Content