Wallonië stap dichter bij uitrol 5G

.

De Waalse regering en de mobiele operatoren zijn akkoord over een charter met engagementen voor de uitrol van 5G, die ook verenigbaar is met de klimaat- en milieudoelstellingen van het gewest.

In de tekst staat onder meer dat het Waals gewest de uitrol van 5G gemakkelijker maakt door de stralingsnormen te versoepelen. Het decreet daarvoor werd in april vorig jaar al na een eerste lezing goedgekeurd. Intussen ligt een laatste lezing klaar voor het parlement.

‘Tegelijk zal er een permanente controle zijn van de zendmasten en de impact van 5G op de omgeving en de mensen, omdat we met iedereen rekening moeten houden, ook mensen met elektrosensitiviteit.’ Aldus Waals minister-president Elio Di Rupo op Bel RTL. Op de radiozender benadrukt hij het belang van 5G voor de ontwikkeling van de regio.

Het moet daarbij wel gezegd worden dat er voor elektrohypersensitiviteit, ook wel elektroallergie genoemd, geen wetenschappelijk bewijs is. Het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld de aanwezigheid van een hoogspanningslijn voelt, door statische elektriciteit, maar dat is niet schadelijk.

Lokaal verzet

In Wallonië en Brussel lag de uitrol van 5G tot nu grotendeels stil door de strengere stralingsnormen ten opzichte van Vlaanderen, maar ook door lokaal verzet uit schrik dat de technologie schadelijk zou zijn. Al is dat laatste tot op heden nog nooit bewezen. 5G verschilt qua stralingsniveau dan ook niet enorm hard van 4G. Maar het komt wel bovenop de huidige 2G, 3G en 4G-netwerken wat het in combinatie met strenge normen lastig maakt om een kwaliteitsvol netwerk uit te rollen.

Langs de kant van de operatoren moet er worden bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen uit de akkoorden van Parijs en de Europese Green Deal. Zo moet er een energiebeheersysteem worden opgezet met ambitieuze doelstellingen rond minder energieverbruik en de productie van hernieuwbare energie om de CO2-uitstoot te beperken, daarrond wordt een actieplan opgesteld.

Zuiniger per megabyte

Het wordt interessant om te kijken hoe daar wordt gemeten. Per verzonden megabyte is 5G immers energiezuiniger. Maar de realiteit is dat er in de toekomst alleen maar meer dataverkeer omgaat, en de kans dus groot is dat 5G als technologie vroeg of laat meer energie zal verbruiken dan 4G.

Verder in het charter staat ook dat de operatoren engagementen aangaan rond circulaire economie en de ontwikkeling van lokale jobs in Wallonië, en initiatieven rond transparantie rond het aantal antennes en ‘deelname aan de lokale democratie’. De ondertekening staat gepland voor de komende dagen.

Partner Content