Wat doet de Vlaamse regering op ICT-vlak?

Ook op digitaal vlak heeft Bourgeois I ambities in zijn regeerakkoord opgenomen. De belangrijkste is het digitaliseren van alle administratieve transacties tegen 2020.

Ook op digitaal vlak heeft Bourgeois I ambities in zijn regeerakkoord opgenomen. De belangrijkste is het digitaliseren van alle administratieve transacties tegen 2020.
Alles digitaal
Tegen die tijd moeten alle administratieve transacties digitaal mogelijk zijn via een virtueel of digitaal loket. Het gaat zowel om administratieve processen met de burger als met bedrijven en lokale overheden. Intern moet de digitalisering zorgen voor vereenvoudiging. Zo worden interne en externe processen verder gedigitaliseerd en wil de regering de papierstroom verminderen.

Open data
Open data moet de norm zijn bij de Vlaamse Overheid en wordt versneld in praktijk gebracht, met oog voor de privacy. Ook zal de Vlaamse overheid het magda-principe blijven hanteren: geen gegevens opnieuw opvragen die het zelf al ooit heeft opgevraagd of via andere overheden kan opvragen.

De Vlaamse regering wil gemeenten ondersteunen door generieke toepassingen en platformen aan te bieden.

E-health
Voor e-health wil de overheid werk maken van de uitbouw van de digitalisering maar wel met de nodige privacygaranties. Zo werkt Vlaanderen samen met de Federale overheid zodat gegevens van patiënten elektronisch kunnen worden gedeeld met andere zorg- of hulpverleners. maar enkel als de patiënt daar zelf toestemming voor geeft. Ook komt er een kwaliteitskader voor online hulpverlening.

Media
Het beleid van de Vlaamse regering zegt uitdrukkelijk dat het technologische innovaties en nieuwe mediatoepassingen stimuleert en integreert. Tegelijk houdt het rekening met de impact van nieuwe media. Zo wil Vlaanderen dat als over-the-top spelers zoals YouTube of Netflix op termijn meer kijkers bereiken dan de gewone zenders, dat er ook moet gewerkt worden aan wat het regeerakkoord omschrijft als ‘sociale return on invest’.

Piraterij
Er wordt extra toegezien op piraterij en het correct vergoeden van auteurs en uitvoerders voor hun prestaties. Al is niet meteen duidelijk of de Vlaamse regering hiermee nieuwe maatregelen zal opleggen, of het huidige systeem (waarbij piraterijsites worden geblokkeerd) blijft hanteren.

Tech City
Tot slot meldt Gazet Van Antwerpen vandaag dat de nieuwe regering plannen heeft om de terreinen van Opel Antwerpen om te vormen tot een tech city: een bedrijvenzone voor digitale ondernemers en bedrijven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content