Weinig enthousiasme voor verplichten van coronapas op de werkvloer

© PVL

Het voorstel van Agoria-topman Bart Steukers om de coronapas verplicht te maken op de werkvloer, oogst weinig bijval.

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) pleit ervoor voorzichtigheid aan de dag te leggen bij de inzet van het covid safe ticket door de werkgever. Er stellen zich immers praktische vragen, maar ook het principe van de vertrouwelijkheid van de gezondheidsgegevens komt daarbij in beeld.

De minister reageert daarmee op het voorstel van technologiefederatie Agoria om het covid safe ticket te verplichten op de werkvloer. . ‘Wie pertinent weigert, moet zonder loon terug naar huis gestuurd kunnen worden’, zegt Agoria-CEO Bart Steukers in Het Laatste Nieuws.

Steukers wijst op de veiligheid van de werknemers. ‘Werkgevers hebben de plicht om een veilige werkomgeving te creëren. Wie zich niet laat vaccineren of testen, vormt een bedreiging voor zijn of haar collega’s. Volgens mij is dat alleen al een juridische basis voor ontslag. En het medisch geheim? Dat wordt niet aangetast, want je hebt de keuze tussen vaccinatie, je laten testen of een herstelbewijs. Als er werknemers zijn die zich weigeren te laten vaccineren, en zich elke dag willen laten testen, dan doen ze maar.’

Heel wat van de Agoria-leden steunen de federatie, klinkt het. In Italië is de coronapas twee weken geleden verplicht geworden voor alle werknemers.

Het thema is nog niet besproken op het Overlegcomité, maar het is de bedoeling dat het bij de volgende bijeenkomst tussen alle regeringen van het land in de tweede helft van november op tafel ligt.

Minister Dermagne roept wel op tot voorzichtigheid. Er stellen zich praktische vragen, zoals rond welke sanctie er concreet volgt voor werknemers of zelfstandigen die geen geldig CST kunnen voorleggen, en het raakt aan het principe van de vertrouwelijkheid van de gezondheidsgegevens van werknemers ten opzichte van hun werkgever, luidt het.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet vorige week in Terzake verstaan dat de invoering een punt van discussie zou kunnen zijn en dat het niet zomaar van tafel mag worden geveegd, al benadrukte hij meteen ook dat het volgens de huidige wetgeving niet mogelijk is.

Geen sterke vraag bij ondernemingen om CST algemeen te verplichten voor werknemers

Werkgeversorganisatie Voka zegt dat er vandaag geen sterke vraag is bij ondernemingen om het Covid Safe Ticket (CST) algemeen te verplichten voor werknemers, na een oproep van technologiefederatie Agoria in Het Laatste Nieuws om bedrijven die mogelijkheid te geven. Voka sluit niet uit dat voor enkele specifieke werkgevers het CST een oplossing zou kunnen zijn. “Daar moet dan ook onderzocht worden of het CST er mogelijk gemaakt kan worden. Want in de huidige stand van de regelgeving is de invoering ervan een juridisch moeilijke zaak”, zegt Voka-woordvoerder Eric Laureys.

Voka is van mening dat elke werkgever zelf moet kunnen beslissen over de coronamaatregelen op de werkvloer. De werkgever is immers verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van zijn medewerkers, klinkt het. Elke werkvloer is anders, en vraagt dan ook om andere maatregelen. De werkgeversorganisatie geeft voorts mee dat werkgevers nu al zicht kunnen krijgen op de vaccinatiegraad van hun personeel, op een geanonimiseerde wijze en per vestiging van minimaal 50 werknemers. Daaruit blijkt dat de vaccinatiegraad in Vlaamse ondernemingen torenhoog is.

De versoepeling van de quarantaineregels voor schoolkinderen is volgens Voka een goede zaak. “De oude regels waren te streng en leidden ook voor vele ouders tot afwezigheden op het werk. We hopen dat dit nu van de baan is”, aldus Laureys.

Vakbonden: ‘Covid Safe Ticket verplichten op werkvloer kan niet’

Bedrijven de mogelijkheid geven om op de werkvloer de coronapas te verplichten voor werknemers, zoals technologiefederatie Agoria donderdag voorstelt in Het Laatste Nieuws, kan niet. Dat laten de vakbonden weten in een reactie aan Belga. Het ABVV benadrukt dat de werkgevers en werknemers in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk een heel duidelijk standpunt ingenomen hebben dat, aangezien de informatie op het Covid Safe Ticket (CST) betrekking heeft op gezondheidsgegevens, dit door de werkgever niet mag worden opgevraagd bij zijn werknemers, noch dat hij navraag mag doen over de individuele vaccinatiestatus van zijn werknemers. H

Het ABVV is dan ook verbaasd dat bepaalde werkgeversfederaties nu plots hun kar keren en het tegenovergestelde vragen, aldus woordvoerster Gina Heyrman. Ook ACV-woordvoerder David Vanbellinghen beklemtoont dat zo’n verplichting van het CST op de werkvloer vandaag “eenvoudigweg niet kan”, omwille van de wet op de privacy. “Los daarvan zijn er ook heel veel vraagtekens”, zegt Vanbellinghen. “Stel dat het er zou komen, wat zijn dan de gevolgen voor iemand die geen CST heeft? Tijdelijk werkloos, geen loon, ontslag,…? Dit kan arbeidsrechterlijk zomaar niet.”

Het ACV vraagt zich bovendien af waar dit dan zou eindigen en of dan ook andere medische gegevens opgevraagd zouden kunnen worden. Het ABVV geeft voorts nog mee dat een werkgever ook geen voor- of nadelen aan een CST mag koppelen. “Zo is het niet toegelaten om een werknemer een bonus te geven voor het installeren of gebruiken van de COVIDSafe-applicatie, noch om werknemers de toegang tot de gebouwen te ontzeggen bij niet-gebruik van de COVIDSafe-applicatie, noch om hen alleen toe te laten op vertoon van hun CST.”

De socialistische vakbond zegt te blijven inzetten op de geldende veiligheidsmaatregelen “die we samen met de werkgevers overigens in de Generieke Gids opnamen”.

“Op de werkvloer blijft die Generieke Gids onverkort van toepassing. Afstand houden, mondmaskers, handgel ter beschikking stellen en telewerk waar mogelijk. Daarnaast blijven wij ook inzetten op een maximale vaccinatie”, aldus het ABVV.

Partner Content