Welke CIO heeft uw bedrijf nodig?

© iStock

Naar jaarlijkse traditie heeft Deloitte zijn CIO Survey voorgesteld. Bijna 1.300 cio’s uit 43 landen (waaronder 36 in België) hebben hun prioriteiten voor het komende jaar onthuld. Welk profiel van cio een bedrijf nodig heeft, hangt af van de uitdagingen waar de organisatie voor staat.

Het was ook voor ons een verrassing om vast te stellen dat de cio’s eigenlijk niet zo sterk verschilden per sector of grootte van bedrijf of per land”, vertelt Christian Combes, partner technology strategy bij Deloitte Belgium, “dus gingen we op zoek naar andere relevante opdelingen. Zo bleek dat we de bevraagde cio’s konden opdelen in drie categorieën, die elk passen bij een bepaald type bedrijf.”

Van goede huisvader tot creatief talent

De studie heeft het over drie types cio ;

Trusted operators. Deze cio’s blinken uit in operationele discipline : ze focussen op kost, operationele efficiëntie en betrouwbaarheid van de infrastructuur. De geselecteerde technologieën ondersteunen de business, de eventuele transformatietrajecten en de bedrijfsstrategie.

Change instigators. Degenen die tot verandering aanzetten, nemen het initiatief in technologie-gedreven bedrijfstransformaties en veranderingstrajecten. Zij besteden veel tijd aan het ondersteunen van de bedrijfsstrategie en aan het invoeren van nieuwe technologieën.

Business co-creators. Zij besteden het merendeel van hun tijd aan het sturen van de bedrijfsstrategie en het realiseren van verandering binnen de onderneming om ervoor te zorgen dat deze strategie ook effectief wordt uitgevoerd.

Een CIO voor elke onderneming

“Geen van deze profielen is beter dan het andere”, benadrukt Christian Combes, “het zijn drie verschillende types die een bedrijf kan nodig hebben, afhankelijk van de cyclus of fase waarin een bedrijf zich bevindt.”

De trusted operators, met 42 % de grootste groep, zijn nodig in bedrijven die een grote uitdaging voor de boeg hebben in het stabiliseren van de onderneming. Bedrijven die voor een grote cyclus van kostenreductie staan, bijvoorbeeld, of ondernemingen die net een grote overname hebben verricht. Zij hebben een cio nodig die van de ict(-afdeling) een betrouwbare basis maakt voor de efficiënte werking van het bedrijf.

De change instigator komt in beeld wanneer een onderneming duidelijke plannen heeft om van koers te veranderen en technologie als een ideaal middel ziet om deze koerswijziging te realiseren. Deze cio wordt meer gedwongen om buiten de bedrijfsmuren te kijken, op zoek naar nieuwe ideeën en technologieën enerzijds, en naar de ideale klantenbeleving anderzijds.

De business co-creator is vaak het type cio dat met het bedrijf is meegegroeid. De cio moet deze groei, die hij of zij mee heeft helpen realiseren, bestendigen, door vernieuwende technologie enerzijds en anderzijds door ook op niet-it vlak de bedrijfsstrategie mee te helpen uitdenken en realiseren.

Hulp gezocht

Het is duidelijk dat een cio die uitblinkt als trusted operator niet per se een ideale change instigator of business co-creator is, en vice versa. Voor elke rol zijn verschillende vaardigheden vereist, en die kunnen nooit allemaal in één persoon verenigd zijn. Daarom was één rode draad over alle cio-profielen heen : de zoektocht naar het juiste talent om de cio’s bij te staan in hun rol. “In een goed functionerend it-team kan de cio zich beperken tot bijspringen wanneer nodig en verder vooral op zoek gaan naar hoe it kan zorgen voor nog meer toegevoegde waarde”, aldus Christian Combes.

In België vinden we verhoudingsgewijs nog meer trusted operators terug dan in andere landen. “Hier wordt nog steeds veel aandacht besteed aan het feit dat de cio vaak niet rechtstreeks rapporteert aan de ceo”, vult Christian Combes aan, “terwijl dat eigenlijk weinig verschil zou mogen uitmaken. Het maakt minder uit aan wie je rapporteert ; je moet vooral tijd vrijmaken om vaker met de juiste mensen te praten.”

De volledige CIO Survey vindt u terug op : www.deloitte.com/be/ciosurvey2015

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content