Welke standaard voor opslagbeheer?

HP, EMC, Hitachi, Sun en Symantec engageren zich om hun inspanningen beter op elkaar af te stemmen om tot een standaard te komen voor het beheer van opslaginfrastructuur. Tezelfdertijd trekt Sun zich echter terug uit het Aperi-initiatief.

HP, EMC, Hitachi Data Systems, Sun Microsystems en Symantec zijn samen goed voor meer dan de helft van de wereldwijde markt voor beheersoftware voor opslagsystemen van bedrijven (bron: IDC). Die vijf spelers gaan nu samenwerken om de SMI-S-norm (Storage Management Initiative Specification) van het standaardiseringsorgaan SNIA (Storage Networking Industry association) te verbeteren en een breder draagvlak te verlenen. In de praktijk zullen nieuwe specificaties en API’s (interfaces voor de programmering van applicaties) worden voorgesteld om een ‘framework’ van webservices te creëren voor een doorgedreven beheer van het opslagsysteem.Maar tezelfdertijd lijkt het Aperi-initiatief in een sukkelstraatje te zitten, nadat Sun verklaard heeft zich eruit terug te trekken. Aperi werd gelanceerd door IBM met de bedoeling om open source software te promoten voor het beheer van opslag (en daarmee gepaard gaande: een grotere standaardisering). IBM van zijn kant bevestigt echter tegenover de SNIA zijn rol als locomotief van Aperi.Voor de gebruikers betekenen die aankondigingen in elk geval chaos. Niettemin is eenieder het erover eens dat standaardisering de interoperabiliteit, en dus de heterogeniteit, moet verbeteren van de opslagplatformen. Maar staan de leveranciers echt wel open voor interoperabiliteit van hun platformen of verkiezen ze nog steeds ‘proprietary’ systemen? Of op zijn minst het eigen systeem als basis van een toekomstige standaard?

Partner Content