Wereld viert Safer Internet Day

Vandaag, 6 februari, vieren 40 landen de Safer Internet Day (SID), de dag voor een veiliger internet. Consultancybedrijf Deloitte maakt naar aanleiding daarvan de resultaten van een studie bekend over de effectiviteit van contentfilters voor het wereldwijde web.

“Bij het verzamelen van testmateriaal voor de studie zijn we dikwijls op echt traumatiserend materiaal gestoten, of zelfhulpadvies voor drugs en medicijnen zoals de forget-pil, doe-het-zelf kits voor brandbommen en het aanzetten tot haat. Bijgevolg is filteren een absolute noodzaak geworden als aanvulling bij het begeleiden van kinderen door ouders en andere opvoeders,” zegt Carlo Schüpp van Deloitte.Het consultancybedrijf voerde het onderzoek (‘[SIP Benchmark 2006]’) uit bij meer dan 100 ouders en leerkrachten in verschillende Europese landen. Bedoeling was om de doeltreffendheid van 30 van de meest verspreide filtertechnieken voor internetcontent te testen. Het onderzoek kadert in het Safer Internet Plus Programme van de Europese Commissie. Ook de volgende jaren zullen de testen worden uitgevoerdUit de studie blijkt dat de geteste software vooral goed werkt om Engelstalige websites te filteren die heel hoge bezoekersaantallen hebben en schadelijke inhoud publiceren. Het succes vermindert wanneer niet-Engelse sites en minder duidelijke referenties in beeld komen. Een beperkt aantal oplossingen bleken niet goed samen te werken met antivirussoftware. De vertraging van de computer door de filtering is in de meeste gevallen verwaarloosbaar, hoewel het bij sommige tools wel merkbaar is.”De tests bevestigen dat de technologie van vandaag gevaarlijke en schadelijke inhoud kan filteren, zonder de internetbeleving van jongeren te belemmeren. Maar het blijkt ook zo te zijn dat de 30 filteroplossingen vooral mikken op het filteren van traditioneel nadelige web content, zoals pornografie op Engelstalige websites. We verwachten echter dat de industrie verder zal evolueren om beter te voldoen aan de specifieke noden van verschillende Europese talen, culturen en gemeenschappen,” aldus Carlo Schüpp. In elk geval is filtering bovenal een nuttige aanvulling op het toezicht en de opvoeding van ouders en andere opvoeders.OverheidsinitiatievenMinister van Informatisering, Peter Vanvelthoven, bevestigt nogmaals het engagement van de federale overheid om internet veiliger te maken voor kinderen en jongeren. “Illegale inhoud moet zoveel mogelijk gebannen worden van het internet. Daarom zijn we nu een systeem op poten aan het zetten om veel effectiever en sneller te kunnen optreden tegen sites die kinderporno aanbieden. Verder wil ik mensen helpen zichzelf en hun kinderen beter te beschermen tegen ongewenste internetsites. Filtersystemen moeten even normaal worden als antivirussystemen.”Daarvoor zal de minister binnenkort alle betrokken partijen – zoals de internetproviders, de softwarefabrikanten, Child Focus en OIVO – bij zich roepen. Dat overleg moet ertoe leiden dat alle internetgebruikers in de toekomst eenvoudig en goedkoop van filtersystemen kunnen gebruik maken. Tot slot vraagt hij de Europese Commissie om snel een standpunt in te nemen over hoe zij de toegang tot filtersystemen wil verbeteren voor gewone burgers. Tot op heden blijft de Commissie volgens hem hierover immers te vaag.Meer informatie over de Safer Internet Day vind je [hier].

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content