Duitsland, Frankrijk en Italië komen met gezamenlijke AI-regels

© Getty Images

In een gemeenschappelijke paper beschrijven de drie landen hoe ze mikken op een systeem van zelfregulering, waarbij wordt gekeken naar de toepassing, maar niet naar de technologie.

De drie landen zijn akkoord over een aantal basisregels die zeer waarschijnlijk worden aangewend in de aankomende Europese wetgevingen rond AI. Reuters kon die paper al inkijken en merkt op dat ze vooral gebaseerd is op verplichte zelfregulering met gedragscodes voor AI-modellen. Tegelijk verzet het zich tegen het idee dat Ai wordt afgemeten op ‘ongeteste normen’.

Een ander opmerkelijk punt is dat er geen sancties zijn voorzien als het fout loopt. Tenminste in eerste instantie, als er schendingen van gedragscodes opduiken, wordt er wel gepleit om zo’n sanctiesysteem in te voeren.

De spelregels die de drie landen opstellen legt ook de nadruk voor wat er fout kan lopen bij een AI-toepassing. Niet bij de achterliggende technologie. Vermoedelijk wil dat zeggen dat de maker van een AI-taalmodel niet noodzakelijk moet controleren wat anderen er mee bouwen, maar wie een toepassing maakt op basis van zo’n taalmodel moet zich wel houden aan bepaalde regels.

Tot slot komen er ook ‘model cards’ voor basismodellen van AI. Die bevatten informatie over het functioneren van het model en wat er wel of niet kan. De details hiervoor staan nog niet vast, maar de paper hoopt daarbij best practices uit de ontwikkelaarsgemeenschap mee te krijgen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content