Werknemers CommScope blijven staken (update)

© BELGA

Bij CommScope in Kessel-lo hebben de werknemers woensdag na de collectieve kerstvakantie de stakingsactie hervat die op 19 december spontaan was uitgebroken tegen het ontslag van de hoofdafgevaardigde van het ACV. Donderdag zal verder gestaakt worden, aldus de vakbonden.

CommScope is een leverancier van telecommunicatieapparatuur en stelt zo’n 500 mensen te werk. Volgens de vakbonden, die de hele dag een stakingspost vormden aan de ingang van het bedrijf, gingen zowel bij de ochtend- als namiddagploeg slechts een tiental arbeiders aan het werk. Bij de bedienden is de werkbereidheid groter.

De staking ging op 19 december spontaan van start nadat de ACV-hoofdafgevaardigde te horen kreeg dat hij ontslagen is. De vakbonden eisen dat het ontslag ingetrokken wordt. “De directie verwijst als vage reden voor het ontslag naar klachten van collega’s omwille van het uiten van beledigingen op de werkvloer, maar voert hiervoor geen bewijzen aan. Ook de in het arbeidsreglement voorziene procedure dat de betrokkene geïnformeerd moet worden over klachten werd niet gevolgd. We kunnen hier alleen maar uit besluiten dat de man ontslagen is wegens zijn militant vakbondswerk. Hij is als vakbondsafgevaardigde steeds in de bres gesprongen voor iedereen en voerde hierover talloze discussies met de directie”, aldus Leen Vanderhulst (ACV-Metea).

Tot nog toe is er nog geen echt gesprek geweest tussen directie en vakbonden over het sociaal conflict. “Net voor de kerstvakantie wou de directie praten. Hun voorwaarde dat de ontslagen hoofdafgevaardigde niet aanwezig mocht zijn bij dit gesprek was voor ons echter onaanvaardbaar”.

Toen de vakbonden in de dagen na het ontslag de poorten van het bedrijf blokkeerden, stapte de directie met een eenzijdig verzoekschrift naar de kortgedingrechter die op 21 december oordeelde dat de blokkade moest worden opgeheven. Een deurwaarder kwam op vraag van de directie ter controle langs maar moest vaststellen dat de aanwezige vakbondsmilitanten de toegang vrijlaten.

Update 18u28:

Donderdag zal voor de vijfde dag gestaakt worden. ’s Ochtends om 9.30 uur gaat een beperkte vakbondsdelegatie luisteren naar wat de directie hen te vertellen heeft. Omdat de ontslagen hoofdafgevaardigde hierbij niet aanwezig mag zijn, willen de vakbonden echter nog niet formeel gaan onderhandelen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content