‘Wetgeving rond drones blijft veel te beperkt’

© Belga

De aankomende wetgeving over het commerciële gebruik van drones blijft veel te beperkt, zegt Michael Maes van de Belgische belangenvereniging BeUAS. “Alsof je een wet zou maken over paard en kar terwijl er al auto’s zijn.”

De aankomende wetgeving die het commerciële gebruik van drones moet regelen, blijft veel te beperkt om aan de economische verzuchtingen van de sector en veiligheidsnoden te voldoen. Dat heeft voorzitter Michael Maes van de Belgische belangenvereniging voor onbemande vliegtuigjes BeUAS gezegd aan Belga. “Nochtans ontbrak het niet aan politieke wil.”
BeUAS werd in 2012 opgericht mede op vraag van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH), opdat de jonge ‘drone’-sector met één stem zou kunnen spreken, bijvoorbeeld wat betreft broodnodige wetgeving over de commerciële toepassingen van onbemande toestellen. Het koninklijk besluit dat nu voorligt, heeft echter als enige verdienste dat het er is, zegt Maes. “Het is een eerste kleine stap, maar tevreden zijn we hier als sector helemaal niet mee.”

Wat zijn, in een notendop, de verzuchtingen van de sector? Centraal staan de bezorgdheid om de economische leefbaarheid en het veiligheidsaspect. “Beide zijn primordiaal om te kunnen groeien en overleven in deze concurrentiële sector die in Europa en daarbuiten een enorme vlucht neemt”. De wetgeving die nu op tafel ligt, beantwoordt echter onvoldoende aan die verzuchtingen en staat mijlenver van de economische realiteit en technologische mogelijkheden, aldus Maes. “Alsof je een wet zou maken over paard en kar, terwijl men al volop auto’s aan het bouwen is. Bovendien zal deze wetgeving de wildgroei die er aan de gang is niet stoppen.”

De belangenvereniging heeft sinds midden 2012 veel tijd en energie uitgetrokken om samen met het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) tot een evenwichtige tekst te komen die een allesomvattende en pragmatische regeling inhield voor de onbemande luchtvaartsector, rekening houdend met alle partijen. “De oorspronkelijke tekst werd op Europees niveau zelfs bestempeld als de meest uitgebreide regeling voor de onbemande luchtvaartsector in Europa.”

Betrokken partijen zoals Belgocontrol, dat instaat voor de Belgische civiele luchtverkeersleiding, en Defensie hielden zich echter van bij het begin afzijdig en bemoeilijkten zelfs het werken aan een compromis. “Toen er in de zomer van 2013 een uitgewerkt voorstel op tafel lag waar iedereen zich in leek te kunnen vinden, kwamen Belgocontrol en Defensie plots met eigen voorstellen en voorwaarden. Ook binnen het DGLV was er onenigheid en tegen de jaarwisseling was de moeilijk bekomen compromistekst op belangrijke punten drastisch aangepast en werd de resterende wettekst voor de sector zo goed als onbruikbaar, en ging hij volledig voorbij aan de realiteit en noden van de sector.” Zo werd de maximale toegestane vlieghoogte ingeperkt van 500 voet (152 meter) tot “een onwerkbare” 200 voet (61 meter), en kon er plots geen sprake meer zijn van vluchten in gecontroleerd luchtruim, zowel militair als gecontroleerd door Belgocontrol. “Dat komt overeen met ongeveer een vijfde van het Belgische luchtruim”, aldus Maes.

BeUAS betreurt de gang van zaken zeer sterk en vindt dat haar sector gefnuikt wordt. “Wordt de huidige tekst in een wet gegoten, dan zullen veel bedrijfjes de boeken moet neerleggen.” Maes benadrukt dat staatssecretaris Wathelet en zijn kabinet zich altijd heel constructief hebben opgesteld en dat er vanuit politieke hoek steeds geijverd is voor een wettelijke regeling alvorens de legislatuur verstrijkt. “Door het verzet en de conservatieve houding van bepaalde betrokken partijen, met name Belgocontrol en Defensie, zal België slechts hele kleine stapjes vooruit zetten inzake commerciële toepassingen met drones, terwijl ons land voorop had kunnen lopen in deze innovatieve sector.”

Maes hoopt dat er alsnog verbeteringen aangebracht kunnen worden aan het KB. Tegelijk kijkt hij ook richting Europa. De EU is immers bezig met een roadmap die in 2017-2018 tot een Europese regelgeving voor drones moet leiden. “Daarin blijft bijvoorbeeld de hoogte van 500 voet sowieso overeind.” (Belga/MI)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content